Ο Δήμος Φαιστού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Φαιστού. Στο πλαίσιο του Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουλίου 2013 που λειτούργησε το Κ.Δ.Β.Μ. του δήμου Φαιστού παρακολούθησαν τα προγράμματα πάνω από 250 εκπαιδευόμενοι ενώ τη φετινή περίοδο αναμένεται να έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή ενώ θα πραγματοποιηθούν τμήματα σε απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες του.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού θα πραγματοποιηθούν τμήματα στα ακόλουθα προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν στις τα μαθήματα από το Οκτώβριο: 

• Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο - 50 ώρες

• Τοπική Ιστορία – 25 ώρες 

• Αγγλικά για το χώρο εργασίας ( Α2-Β1) – 25 ώρες 

• Γαλλικά για τον τουρισμό ( Α2-Β1) – 25 ώρες

• Περιβάλλον και καθημερινή ζωή – 25 ώρες 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας. 

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης κ. Μπαστάκη Δημήτριο και την κα Κυδωνάκη Μαρία στο τηλ. 2892340239 ή στο email: [email protected] Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται καθημερινά 10:00-15:00 Στο Δημαρχείο Φαιστού στις Μοίρες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Να σημειωθεί ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προσφερθούν και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα αφορούν Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη και Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. Για τα προγράμματα αυτά θα υπάρξει νέα ανακοίνωση από το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού.