Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα εθυμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κου Wolfgang Dold στην Παγκρήτια Τράπεζα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Λεμπιδάκη και τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Μυρτάκη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία και ο ρόλος της Παγκρήτιας στην τοπική οικονομία, ενώ το ενδιαφέρον του Πρέσβη επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην οργάνωση της Τράπεζας, στην έμπρακτη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη και στη στήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στις συνεργασίες της με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού και τραπεζοασφαλσιτικού τομέα.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε επίσης η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της οικονομίας της Κρήτης όπου ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία και η ενέργεια αποτελούν τους βασικούς άξονες ανάπτυξής της.

Σαφώς ικανοποιημένος από τη συζήτηση ο Γερμανός Πρέσβης διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος παραμένει στη διάθεση της Τράπεζας για τα θέματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της Γερμανίας στη χώρα μας.