Τα δεδουλευμένα τους διεκδικούν πρώην εργαζόμενοι της "Αλληλεγγύης Κρήτης".

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Είμαστε ομάδα πρώην εργαζομένων της "Αλληλεγγύης Κρήτης" Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η εν λόγω Εταιρεία υπήρξε εργοδότης μας κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2013 στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Κοινός στόχος αποτελεί η καταβολή των - αυτονόητων κατά τα άλλα- δεδουλευμένων μας, καθώς αναίτια παραμένουν ανεξόφλητοι οι μισθοί μας από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους έως και σήμερα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1) Την άμεση αποπληρωμή μας. Από τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της Εταιρείας μέσω του ιστότοπού της, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι στο ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων δεν φαίνεται να υπάρχει λύση.

2) Τη δημοσίευση της οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού πακέτου- κονδυλίου ΕΣΠΑ και των κρατικών παροχών, καθώς και τη δημοσίευση της φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας από την αρχή του προγράμματος ΚΟΧ .

3) Ενημέρωση σχετικά με το ποσό των 10 ευρώ, το οποίο ζητήθηκε από όλους τους προσληφθέντες συμβασιούχους (1.650 άτομα) και εισπράχθηκε για την έκδοση ατομικής κάρτας ταυτοποίησης εργαζομένου, δίδοντας μας μη θεωρημένη απόδειξη.

Ζητάμε θεωρημένη απόδειξη εισπράξεως του συγκεκριμένου ποσού ή την επίδειξη νόμιμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είχε υποχρέωση η Εταιρεία να εκδώσει θεωρημένες αποδείξεις, άλλως την επιστροφή του σε κάθε πρώην εργαζόμενο ανεξαιρέτως, όπως και στοιχεία σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη καταβολής του ποσού αυτού σύμφωνα με το πρόγραμμα ΚΟΧ.

4) Τη δημοσιοποίηση της υπηρεσίας και του υπεύθυνου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που σύμφωνα με τα μέλη της Εταιρείας χειρίζονται το ζήτημα του «τιτάνιου έργου» της μισθοδοσίας των εργαζομένων και της εκταμίευσης των δεδουλευμένων μας.

Αξίζει να τονιστεί, ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος αρκετοί από τους εργαζόμενους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, μη έχοντας ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Εν κατακλείδι, επιδιώκουμε το τέλος του διαρκούς εμπαιγμού και της προσβολής της αξιοπρέπειας μας και την καταβολή των νόμιμων αποδοχών μας δεδομένου ότι έχουμε περιέλθει σε απόγνωση και δεινή οικονομική κατάσταση, διανύοντας ήδη τον έκτο (6ο) μήνα χωρίς να μας έχει καταβληθεί κανένα ποσό.

Ομάδα πρώην συμβασιούχων «Αλληλεγγύης Κρήτης».