Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Κρήτης προβαίνει στη διαδικασία εφαρμογής, που αφορά την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 10 στρέμματα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012. 

Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας και εξοφλείται εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τη θέση του ακινήτου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 31/12/2013 

Για περισσότερες πληροφορίες (χορήγηση αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στα τμήματα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα: 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δρακουλάκη Αντωνία, «Νικ. Πλαστήρα» 100, τηλ. 2810-309306 
Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Τσαμπαζάκη Μαρία, Αγυιά Χανίων, τηλ. 2821-346500
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Σταυγιαννουδάκη Στυλιανή, «Δημητρακάκη» 17,
τηλ 2831-343824
Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Μαργιούλα Ελισάβετ, «Πολυτεχνείου» 1, τηλ 2841-340421»