Τα μέλη του ΠΤ Χανίων – Ρεθύμνου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στην έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14/09 με θέμα τα προβλήματα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριούχων συναδέλφων, αποφάσισαν μεταξύ άλλων την αναστολή επ’ αόριστο των συμβάσεων των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ από 01/10/2013.

Οι λόγοι που οδηγούν στην αναστολή της σύμβασής με τον ΕΟΠΥΥ, όπως εξηγούν στην παρακάτω ανακοίνωση, είναι οι εξής:

Α) Η υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων.

Για το 2013 ο ΕΟΠΥΥ έχει εξοφλήσει στους φυσικοθεραπευτές μόνο το πρώτο τρίμηνο , ενώ εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2012, το 2011, το 2010 και παλαιότερα. (Εφόσον τις οφειλές των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων, οφείλει ο ΕΟΠΥΥ να τις εξοφλήσει.) . Τόσο η σύμβαση μας, όσο κι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, προβλέπει την πληρωμή μας εντός 60 ημερών. Αυτό δεν συμβαίνει στη πράξη ποτέ, ενώ όταν με μεγάλη καθυστέρηση γίνονται τελικά οι πληρωμές, ποτέ δεν μας καταβάλλονται οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.

Β) Η κατ’ επανάληψη αλλαγή του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ χωρίς καμιά ουσιαστική διαβούλευση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.
Από το 2012 που ο ΕΟΠΥΥ έχει συνάψει συμβάσεις με τους φυσικοθεραπευτές, έχει αλλάξει δύο φορές τον κανονισμό του και σε συνδυασμό με άλλους νόμους που έχει περάσει από τη Βουλή το Υπουργείο Υγείας, η σύμβασή μας έχει τροποποιηθεί μονομερώς τουλάχιστον τέσσερις φορές. Έχει μειωθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τις φυσικοθεραπείες, έχει μειωθεί ο αριθμός των συνεδριών που δικαιούται ο κάθε ασθενής, έχει μειωθεί η τιμή της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας και έχουν καθιερωθεί «εκπτώσεις-κουρέματα» κατά βούληση στα δεδουλευμένα μας. (Rebate).

Γ) Ο νέος νόμος για επιστροφή ποσοστού των δεδουλευμένων μας.

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται πλέον να ζητήσει από τους φυσικοθεραπευτές να επιστρέψουν χρήματα που νομίμως ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ τους έχει πληρώσει, σε περίπτωση που γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού για τις φυσικοθεραπείες. Ο νόμος αυτός ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα, έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2013. Διευκρινίζουμε στους πολίτες ότι ο ΕΟΠΥΥ, μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που όλοι γνωρίζουμε, έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ελέγχει εάν γίνεται υπέρβαση στον μηνιαίο προϋπολογισμό για τις φυσικοθεραπείες .Έτσι πολύ απλά, θα μπορούσε να μην επιτρέπει την έκδοση παραπεμπτικού για φυσικοθεραπείες εάν η δαπάνη υπερβεί την προϋπολογισμένη. Αντιθέτως ο ΕΟΠΥΥ, εις το όνομα της νέας κοινωνικής πολιτικής χωρίς λεφτά, επιτρέπει την έκδοση παραπεμπτικών-επιταγών χωρίς αντίκρισμα. Οι ασθενείς έρχονται στα συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια με το παραπεμπτικό τους, εξυπηρετούνται, αλλά οι φυσικοθεραπευτές δεν πληρώνονται, γιατί τα παραπεμπτικά είναι εκτός προϋπολογισμού.

Δ) Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υφυπουργό Υγείας κ.Αντώνη Μπέζα.

Το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, συναντήθηκε με τον υφυπουργό κ.Μπέζα, για να του παρουσιάσει τις προτάσεις του συλλόγου , που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στα παραπάνω προβλήματα. Ο κύριος υφυπουργός απέρριψε όλα τα αιτήματά μας. Επιπλέον μας ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2013 ο ΕΟΠΥΥ θα εξοφλήσει στους φυσικοθεραπευτές μόνο έναν ακόμα μήνα (Απρίλιο 2013) και ότι νέες πληρωμές θα γίνουν τους πρώτους μήνες του 2014. Συνεπώς, τους επόμενους 5-6 μήνες, οι φυσικοθεραπευτές καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους χωρίς να πληρώνονται. Εάν φυσικά, λόγω έλλειψης μετρητών, δεν καταφέρουν να μείνουν φορολογικά κι ασφαλιστικά ενήμεροι, δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν, όποτε κι αν γίνει η επόμενη πληρωμή.

Οι φυσικοθεραπευτές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, κατανοούν την οικονομική δυσχέρεια των πολιτών. Στόχος μας δεν είναι η κατάργηση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι η βελτίωσή της προς όφελος των ασθενών και της φυσικοθεραπείας, αλλά και για την επιβίωση των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών.