Η παραβίαση της προτεραιότητας των πεζών απο έναν οδηγό αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον "σταυρό" κοντά στην πλατεία Λιονταριών, είχε σαν αποτέλεσμα τον διαπληκτισμό ενός πεζού με τον οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε στην διάβαση για να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς. Τότε ένας απο αυτούς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον οδηγό του αυτοκινήτου.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων.

Απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι πεζοί

Να σημειωθεί πως αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι οδηγοί αυτοκινήτων να παραβιάζουν την προτεραιότητα των πεζών και ειδικά στα σημεία όπου υπάρχουν διαγραμμίσεις.

Όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής και ορίζει τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 39 : Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς 

1. Ολοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1,17 παρ. 3 περίπτωση στ' καί 19 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα, όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται: 

α) Να σταματούν πριν από τη διάβαση, όταν απαγορεύεται σε αυτούς με σήμα να προχωρήσουν ή όταν τυφλοί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι πρόκειται να διασχίσουν την οδό ή όταν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Οταν επιτραπεί να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα. 

β) Αυτοί που προτίθενται να στρίιμουν σε άλλη οδό, στην είσοδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.

2. Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους για να επιτρέπουν τη διέλευση των πεζών. 

(φωτο αρχείου)