Συνεδρίασαν σήμερα 18 Σεπτ. 2013 και οι τρεις Σύλλογοι εργαζομένων στο ΤΕΙ Κρήτης (εκπαιδευτικό, ειδικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) και αποφάσισαν την συνέχιση των κινητοποιήσεων τους μέχρι την Παρ. 20/9.

Οι Σύλλογοι Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφάσισαν να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να επαναπροσδιορίσουν την περαιτέρω στάση τους σε γενικές συνελεύσεις των μελών τους την Παρ. 20 Σεπτ. 2013