Ανακοινώνεται ότι το Σάββτο 21-9-2013, μετά την παράδοση της Νέας Εθνικής Οδού στο περιοχή του Σεληναρίου σε κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης, θα αρθεί και η μονοδρόμηση στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού από Σίσι έως Σεληνάρι το οποίο θα είναι πλέον διπλής κατεύθυνσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

(φωτο αρχείου)