Ένα μοναδικό φαινόμενο συμβαίνει μόνο στην πόλη Skagen της Δανίας

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο λοιπόν η Βαλτική ενώνεται με τη Βόρεια Θάλασσα, δημιουργώντας μια ορατή θαλάσσια γραμμή, λόγω της αντίθετης παλίρροιας των νερών.
newsbomb.gr