Επισήμως, στους 1.349 θα ανέλθουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των 36 ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι χαρακτηρίζονται πλεονάζοντες και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Κριτήρια εξαίρεσης θα ισχύσουν και σε αυτή την περίπτωση, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την Προεδρεία του Πρωθυπουργού και τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε ο αριθμός των πλεοναζόντων διοικητικών υπαλλήλων, των 36 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πλεοναζόντων διοικητικών υπαλλήλων, που τίθεται σε διαθεσιμότητα με τη σχετική Κ.Υ.Α., που θα υπογράψουν τη Δευτέρα ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέρχεται σε 1.349.

Από τον αριθμό αυτό θα εξαιρεθούν, μετά την απογραφή τους στο ΑΣΕΠ, όσοι εμπίπτουν στα κριτήρια εξαίρεσης του Νόμου 4172/2013 (πολύτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α. κλπ).

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβούλιου Μεταρρύθμισης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα σχέδια στελέχωσής τους.

Ωστόσο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τα οποία "χτυπά η καμπάνα".

Μέχρι στιγμής πάντως, η λειτουργία του πανεπιστημίου Κρήτης έχει ανασταλεί μετά τη διαρροή πληροφοριών που ήθελαν 96 υπαλλήλους του να τίθενται σε διαθεσιμότητα. (δείτε εδώ)