Σε ποσοστό 29,7% συρρικνώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011, διαμορφούμενο στα 1,463 δισ. ευρώ, έναντι 2,082 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2,644 δισ. ευρώ έναντι 3,102 δισ. ευρώ (4.233,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 14,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1,180 δισ. ευρώ (1.616,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1,019 δισ. ευρώ (1.399,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 ανήλθε στο ποσό των 5,118 δισ. ευρώ (6.892,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6,162 δισ. ευρώ (8.587,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 17,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 ανήλθε στο ποσό κατά 2,336 δισ. ευρώ (3.165,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1,944 δισ. ευρώ (2.722,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 20,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 ανήλθε σε 2,781 δισ. ευρώ (3.727,8 εκατ. δολάρια), έναντι 4,218 δισ. ευρώ (5.864,7 εκατ. δολάρια), κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 34,1%.

zougla.gr