Υπογράφηκε μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και του αναδόχου η σύμβαση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στο Λιμένα Παλαιόχωρας» προϋπολογισμού 120.000,00 €, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

• Άρση και επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων που είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα κατά την διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα νότια παράλια του Ν. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2012 από τον δίαυλο εισόδου του Λιμένα, ώστε να καταστεί ασφαλής η διέλευση των σκαφών.

• Αποκατάσταση της διατομής του προσήνεμου μώλου με συμπλήρωση φυσικών ογκολίθων.

• Εκβάθυνση τμήματος της λιμενολεκάνης προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσέγγιση και πρόσδεση μεγαλύτερων (από τα μέχρι σήμερα) πλοίων, κυρίως των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της ΑΝΕΝΔΥΚ κατά την διάρκεια του χειμώνα, στα κρηπιδώματα στο νοτιοδυτικό τμήμα του Λιμένα, το οποίο αποτελεί και το ασφαλέστερο σημείο πρόσδεσης εντός της υπάρχουσας λιμενολεκάνης.


Η έναρξη των εργασιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2013.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με ποσό 60.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2012 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με ποσό 60.000,00 € από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κώστας Μπροκαλάκης τόνισε ότι «το έργο αυτό της αποκατάστασης των ζημιών και της εκβάθυνσης τμήματος της λιμενολεκάνης του Λιμένα Παλαιόχωρας σε συνδυασμό με άλλα δύο έργα που το Λιμενικό Ταμείο και η Λιμενική Επιτροπή έχει προγραμματίσει να δημοπρατηθούν εντός του 2013 και αφορούν ασφαλτόστρωση χερσαίων χώρων του Λιμένα προϋπολογισμού 117.000,00 € και συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού του Λιμένα προϋπολογισμού 80.000,00 € αποτελούν τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 317.000,00 € τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη θωράκιση και στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Λιμένα της Παλαιόχωρας».