Την αντίθεσή τους με τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εκφράζουν σε ανακοίνωσή του τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η ανακοίνωσή τους αναφέρει χαρακτηριστικά:

Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης που υπογράφομε το κείμενο τούτο επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη απογοήτευσή μας για την ανεξήγητη, για να μην πούμε εχθρική, αντιμετώπιση προβλημάτων του Π.Κ. εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη φορά σε σχέση με τις διαθεσιμότητες διοικητικών υπαλλήλων.

Αποδεχθήκαμε την παράκληση πολλών μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου να υπηρετήσουμε στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, επειδή όλοι μας έχομε ― μερικοί ήδη από την εποχή της ιδρύσεώς του ― κάποια ιδιαίτερη σχέση αγάπης, επιστημονικών συνεργασιών, ή και θαυμασμού ακόμη για τις επιστημονικές επιδόσεις του Π.Κ. Αλλά σχεδόν αμέσως μετά τη συγκρότησή μας σε σώμα βρεθήκαμε (και βρισκόμαστε) στη δύσκολη θέση να προσπαθούμε να το υπερασπιζόμαστε απέναντι σε αυθαίρετες διοικητικές παρεμβάσεις του Υπ. Παιδ., χωρίς επιτυχία φυσικά, αφού το Υπ. Παιδ. λειτουργεί ανέκαθεν, όχι ως εποπτεύουσα αρχή, αλλά ως απρόσωπος όσο και πανίσχυρος διοικητικός μηχανισμός (απόλυτος οικονομικός έλεγχος, αριθμοί εισακτέων, συνεχείς αναθεωρήσεις προϋπολογισμού, κοκ.), που κωφεύει σε παρακλήσεις και διαμαρτυρίες.

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι στα 36 προεδρικά διατάγματα που χρειάστηκαν για να δικαιολογηθεί και να εφαρμοστεί το ανεκδιήγητο Σχέδιο Αθηνά, μας πρόλαβε η κατεπείγουσα ανάγκη της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων. Και ναι μεν είναι και το ένα και το άλλο απόρροια της οικονομικής κρίσης και πίεσης των δανειστών της χώρας, αλλά πώς δικαιολογείται να έχουν πλεονάζοντες υπαλλήλους τα 8 μόλις από τα 23 ΑΕΙ της χώρας;

Το Ίδρυμά μας έστειλε εγκαίρως στο Υπ. Παιδ. λεπτομερή και πολυσέλιδη (61 σελίδες!) «Αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών» του, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (άρθρο 90), με την οποία τεκμηριώνεται το γεγονός «ότι το Π.Κ. είναι σοβαρά υποστελεχωμένο».

Αξίζει να αναφερθεί ένα μόνο παράδειγμα: Στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τα «Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2012 έως 31-12-2012» της υποδειγματικής για τα ελληνικά δεδομένα Βιβλιοθήκης του Π.Κ., υπηρετούσαν 11 βιβλιοθηκονόμοι το 2012 έναντι 29 το 2008, και προσωπικό όλων των κατηγοριών 45 το 2012 έναντι 58 το 2008. Αντιστοίχως, τα μέλη ΔΕΠ και λοιπού ερευνητικού προσωπικού που εξυπηρετούσε η Βιβλιοθήκη μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο από 812 σε 489, ενώ οι προπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν από 11.414 σε 14.668. Αν αυτή δεν είναι εικόνα προϊούσης παρακμής για ένα ίδρυμα που δικαιούται (ακόμα) τον χαρακτηρισμό ‘πανεπιστήμιο αριστείας’ δεν ξέρομε τί είναι.

Θεωρούμε ως απόλυτα τεκμηριωμένη την εκτίμηση της Συγκλήτου ότι η επικείμενη διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων οδηγεί το ίδρυμα 1 «σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας» και ζητούμε από την ηγεσία των Υπ. Παιδ. και Διοικ. Μεταρρύθμισης να αναστείλουν και να αναθεωρήσουν την επικείμενη κοινή υπουργική απόφασή τους περί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων AEI. 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Γ. Μ. Σηφάκης, πρόεδρος του Σ.Ι. (ομότιμος καθηγητής αρχ. ελλην. φιλολογίας των πανεπιστημίων ΑΠΘ και NYU).
Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας (καθηγητής βιολογίας στο Dept. of Cell Biology,
Medical School, Harvard University).
Παντελής Γκλαβάνης (καθηγητής στο Center for Learning and Teaching, American
University of Cairo).
Κωνσταντίνος Δαφέρμος (καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Brown
University).
Ιωάννης Ηλιόπουλος (καθηγητής θεωρητικής φυσικής στην École Normal Supérieure
στο Παρίσι, διευθυντής ερευνών στο CNRS, αντεπιστέλλον μέλος της Académie des
Sciences).
Αντώνης Μόλχο (ομότιμος καθηγητής ευρωπαϊκής ιστορίας στο Brown University και
το European University Institute στη Φλωρεντία).