Σε πλεόνασμα 2,861 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 2,50 δισ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα κατέγραψαν υστέρηση 727 εκατ. ευρώ στο 8μηνο 2013, ωστόσο τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 34,89 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,90 δισ. ευρώ ή 5,8% έναντι του στόχου του 8μήνου 2013 (32,9 δισ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,91 δισ. ευρώ, 1,1 δισ. ευρώ ή 3,7%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 8μήνου (29,8 δισ. ευρώ).

Η υστέρηση στα φορολογικά έσοδα το 8μηνο 2013 περιορίστηκε στα 727 εκατ. ευρώ, έναντι 1,06 δισ. ευρώ του 7μήνου 2013. Ειδικότερα τον Αύγουστο, μετά τις ανακατανομές που επήλθαν με την οριστικοποίηση των προσωρινών στοιχείων, οι άμεσοι φόροι υπερέβησαν το μηνιαίο στόχο κατά 259 εκατ. ευρώ ή 14,1% ενώ οι έμμεσοι φόροι κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,4%. Συγκεκριμένα, υπέρβαση σημείωσαν οι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 91,4 %, λόγω της έναρξης είσπραξης των ΦΑΠ 2011 & 2012, οι φόροι περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 115,9%, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 51,1%, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 2,9%,ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη κατηγορία εισπράξεων ΦΠΑ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12%. Οι όποιες αρνητικές αποκλίσεις έναντι των στόχων ήταν περιορισμένες και εστιάστηκαν σε κατηγορίες εσόδων όπως ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ καυσίμων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 37,39 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,42 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (40,82 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,85 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,119 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,92 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,37 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,12 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,82 δισ. ευρώ ή ποσοστό 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,70 δισ. ευρώ ή ποσοστό 51,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ