Αδύνατος είναι ο προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για το Μέτρο 125Α1 για τον «Αγροτικό Εξηλεκτρισμό», παρά το ότι το θεσμικό πλαίσιο της δράσης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίησή του,καθώς λόγω Καλλικράτη, οι υπηρεσίες των περιφερειών στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες ως προς το αντικείμενο του αγροτικού εξηλεκτρισμού, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Σκανδαλίδης στη γραπτή του απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή, με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά ολόκληρη η απάντηση του Κώστα Σκανδαλίδη στην ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ:

«Το ΥΠΑΑΤ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος με την αποφυγή χρήσης ρυπογόνων πηγών ενέργειας, την ασφάλεια και εργονομία για τους χρήστες του τροφοδοτικού εξοπλισμού, εισήγαγε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 τη δράση του «Αγροτικού εξηλεκτρισμού» (Μέτρο 125Α1).

Το Μέτρο στοχεύει κυρίως στην βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι παρεμβάσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο της υπαίθρου, ώστε αυτό να παραμένει αναλλοίωτο.

Διευκρινίζεται ότι, τα έργα του αγροτικού εξηλεκτρισμού (επέκταση δικτύων), επιτρέπονται μέχρι τα όρια της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου είναι η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχ.Εξοπλισμού/Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού της Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας.

Το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η ενεργοποίησή της αναμένεται αμέσως μετά την έκδοση, από το Φορέα Εφαρμογής, σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ωστόσο, με την εφαρμογή του νέου Διοικητικού Χάρτη της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης), οι υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες ως προς το αντικείμενο του αγροτικού εξηλεκτρισμού, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τις αρμόδιες Περιφέρειες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, το ΠΑΑ 2007-2013 εφαρμόζει το «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης-Μέτρο 121) και τα Μέτρα της «Ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» (Ιδιωτικές Επενδύσεις-Μέτρα 311,312,313), στα οποία προβλέπεται ως δράση η βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων-γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το Μέτρο 121, έχει ήδη προκηρυχθεί με την ΥΑ 146/11.1.2011 (ΦΕΚ 12Β'). Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης-λήξης υποβολής από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαϊου 2011».