Η υπουργική απόφαση που αφορά την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά ανά κατηγορία και κλάδο τις θέσεις που καταργούνται.

Την απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά τις 1.349 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.


Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καταργούνται 49 θέσεις οι οποίες είναι οι εξής:

Δέκα τρεις (13) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων :

1. Δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
2. Δύο (2) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
3. Δεκατρείς (13) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
4. Επτά (7) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
5. Έντεκα (11) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.
6. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνικού.

Οπως είναι ήδη γνωστό, τα Ιδρύματα που αφορά η συγκεκριμένη απόφαση είναι: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


iefimerida.gr