Υπεγράφη σήμερα από το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη η Διακήρυξη για τον Ανοικτό Διαγωνισμό που θα δημοσιευθεί στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπου του έργου :

«Κατασκευή Κοινόχρηστου χώρου 704 επί της Οδού Ούλαφ Πάλμε»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 310,760,00 € ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και από Εθνικούς πόρους .

Ο Διαγωνισμός του έργου θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου (πρώην Δημαρχείου Ν. Αλικαρνασσού).

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, σε δήλωσή του τόνισε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο ωραίο Πάρκο Αναψυχής και Περιπάτου και Πρασίνου στις Νότιες Συνοικίες της Πόλης το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.