Δίνει και παίρνει η υπερσυνταγογράφηση στο νομό Χανίων.

Μέσα στην πρώτη δεκάδα των πόλεων με την υψηλότερη δαπάνη ανά 1000 κατοίκους βρίσκονται τα Χανιά, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της δαπάνης παρακλινικών εξετάσεων για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
για το Α’ εξάμηνο του 2013

Συγκεκριμένα:

Οι 10 νομοί με την υψηλότερη δαπάνη ανά 1000 κατοίκους

- Λαρίσης
- Μαγνησίας
- Τρικάλων
- Αχαΐας
- Θεσπρωτίας
- Αττικής Δράμας
- Κέρκυρας
- Χανίων
- Ιωαννίνων

Διάμεση τιμή 2.192 € (Νομός Ηρακλείου).

Παρατηρείται έντονη ανομοιογένεια από νομό σε νομό.

Η μέγιστη δαπάνη ανά 1.000 κατοίκους παρατηρείται στο Νομό Λαρίσης, με 16.941 €, δηλαδή 7,7 φορές υψηλότερη από τη διάμεση τιμή.

Η ελάχιστη δαπάνη ανά 1.000 κατοίκους παρατηρήθηκε στο Νομό Καστοριάς, με 105 €, δηλαδή 1/20 της διάμεσης τιμής.

Διάμεση τιμή 46,3 € (νομοί Αρκαδίας και Χανίων).

Υψηλότερη μέση τιμή παραπεμπτικού παρατηρήθηκε στο νομό Καρδίτσης (103,3 €, δηλαδή 2,2 φορές τη διάμεση τιμή) και χαμηλότερη στο νομό Ευρυτανίας (26,4 €, δηλαδή 0,6 φορές τη διάμεση τιμή).

Συμπεράσματα

Η μελέτη αφορά στη δαπάνη για τις ζητούμενες υπηρεσίες υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ιατρούς με τις μεγαλύτερες δαπάνες ανά ειδικότητα. Αν και προφανώς οι ιατροί αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των συμβεβλημένων ιατρών, εντούτοις ευθύνονται σε σημαντικότατο βαθμό για τις υπερβολικές δαπάνες για κάποιες ειδικότητες ή σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές.

1. Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων- ΚΑΑ: Η έγκριση των νοσηλειών/παραπομπών στις περιπτώσεις αυτές γίνεται παρακάμπτοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, μέσω ηλεκτρονικής κοινοποίησης της νοσηλείας στον ΕΟΠΥΥ, επιτρέπει και δημιουργεί υπόνοιες ανεξέλεγκτης χρήσης των υπηρεσιών.

2. Ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων στο ιατρείο τους, για τις οποίες πληρώνονται κατά πράξη και περίπτωση, όπως Πνευμονολόγοι, Καρδιολόγοι, ΩΡΛ, Οφθαλμίατροι, Γαστρεντερολόγοι, Αγγειοχειρουργοί, Ουρολόγοι, Αλλεργιολόγοι και Ιατροί Φυσικής Αποκατάστασης φαίνεται ενίοτε να δημιουργούν μηχανισμό ταυτόχρονης χρέωσης διαφόρων εξετάσεων υπό μορφή «πακέτου», οι οποίες μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς η επανάληψη να είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του ασθενούς.

3. Σημαντικό ποσοστό των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις χορηγείται από ιατρούς μη αντίστοιχης ειδικότητας (π.χ. από Ενδοκρινολόγο για Triplex φλεβών κάτω άκρων ή από Ορθοπεδικό για PSA).

4. Υπάρχουν ειδικότητες που δεν αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως νευροχειρουργοί ή αναισθησιολόγοι, στις οποίες εμφανίστηκε υψηλό ποσοστό ζήτησης εξετάσεων μη συμβατών με την ειδικότητά τους.

5. Παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι ιατροί να δίνουν εντολή στους περισσότερους ασθενείς τους για εξετάσεις που περιλαμβάνουν η μία την άλλη και έτσι αυξάνεται κατά πολύ η δαπάνη για κάθε παραπεμπτικό σε σχέση με την παραγγελία μόνο γενικής αίματος, χωρίς καμία απολύτως ωφέλεια για τον ασθενή.

6. Οι εξετάσεις που εκτελούνται σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση καθώς είναι πιθανή η εμπιστοσύνη από τον ιατρό προς συγκεκριμένο κέντρο ή το συγκεκριμένο κέντρο να είναι το μοναδικό στην εξυπηρετούμενη περιοχή.

- Συγκεντρώθηκαν περίπου 650.000 καταχωρήσεις
- Ελέγχονται 87 ιατροί
- Συνολική Δαπάνη: €53.109.574,65
- Συνολικός αριθμός παραπεμπτικών: 1.173.631
- Συνολικός αριθμός παρακλινικών εξετάσεων: 7.842.174

Ειδικότητες πρώτες σε δαπάνη:

- Παθολογία: €13.581.155,55 (25,6%)
- Καρδιολογία: €11.207.369,51 (21,1%)
- Ορθοπεδική: €7.807.727,22 (14,7%)
- Γενική Ιατρική: €3.957,026,58 (7,5%)
- Μαιευτική-Γυναικολογία: €3.498.449,91 (6,6%)

Περιπτώσεις ιατρών που συνταγογραφούν σε θανόντες:

 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε δύο θανόντες, στον έναν 43 ημέρες μετά το θάνατό του.
 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα, 75 ημέρες μετά το θάνατό του.
 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 29 θανόντες, 11-14-16 και 17 ημέρες μετά το θάνατό τους.
 Ιατρός έγραψε 5 παραπεμπτικά σε έναν θανόντα, 26 ημέρες μετά το θάνατό του.
 Ιατρός συνταγογράφησε και έδωσε 3 φορές παραπεμπτικά σε θανόντα από 7 έως και 49 ημέρες μετά το θάνατό του.
 Ιατρός συνταγογράφησε σε δύο θανόντες, στον έναν 87 ημέρες μετά το θάνατό του.
 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 6 θανόντες από 37 έως 112 ημέρες μετά το θάνατό τους.
 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 4 θανόντες, από 16 έως 67 ημέρες μετά το θάνατό τους.
 Ιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε 4 θανόντες, από 2 έως και 14 ημέρες μετά το θάνατό τους.

Μερικά ακόμη παραδείγματα


 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα του 2004, το 2013.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα του 2006, το 2013.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα του 2008, το 2013.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα του 2001, το 2013.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικό σε θανόντα του 2007, το 2013.
 Τρεις διαφορετικοί γιατροί έγραψαν παραπεμπτικά που εκτελέστηκαν το 2013 στον ίδιο θανόντα από το 2001.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε τέσσερις διαφορετικούς θανόντες από το 2012
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε τρεις διαφορετικούς θανόντες του 2005, του 2006 και του 2011.
 Γιατρός έγραψε παραπεμπτικά σε τρεις διαφορετικούς θανόντες του 2010, του 2012 και του 2013.
 Γιατρός έγραψε το 2013, 14 παραπεμπτικά για θανόντα από το 2006.