Συνεχίζει την αναστολή λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως αποφάσισε χθες η σύγκλητος με φόντο τη διαθεσιμότητα 49 διοικητικών υπαλλήλων του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στην απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αναφέρει:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 για να εξετάσει τα ζητήματα που προκαλεί η διαθεσιμότητα 49 διοικητικών υπαλλήλων και η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη της Συγκλήτου για τις συναντήσεις του με τις Πρυτανικές Αρχές των άλλων 7 ΑΕΙ που πλήττονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας και τις επαφές με πολιτικούς αρχηγούς.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης διαπιστώνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις ενέργειές του οδηγεί σε πλήρη αδυναμία διοικητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαιτίας:

1. Της συνεχούς μείωσης του διοικητικού προσωπικού, η οποία ανέρχεται και λόγω του τελευταίου μέτρου της διαθεσιμότητας στο 37% την τελευταία τετραετία.

2. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που καταργεί ολοσχερώς τον κλάδο των Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων με συνέπειες:

α) Τους κινδύνους για την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού και

β) Την αδυναμία φύλαξης της δημόσιας περιουσίας και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών.

3. Της επιβαλλόμενης νέας μείωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού που θα πλήξει άμεσα τη συνολική εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος.

4. Της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.

Ως εκ τούτου η Σύγκλητος αποφασίζει:


Ι.Nα ζητήσει την κατάργηση της ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία.

II.Να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της ΚΥΑ και να ασκήσει κάθε άλλο προβλεπόμενο ένδικο μέσο.

ΙΙΙ.Την αναβολή έναρξης του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδ. έτους.

IV.Να επανεξετάσει τα δεδομένα στην επόμενη συνεδρίασή της.

Σε αντίθεση με τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας που ουσιαστικά αναστέλλουν την διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το προσωπικό θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των άμεσων φοιτητικών προβλημάτων που προκύπτουν από την προαναφερόμενη κατάσταση.

Ως προς αυτό θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί την Πρυτανεία να οργανώσει εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης της Κοινωνίας της Κρήτης και της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την απειλή ως και της ύπαρξης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την πεποίθησή της ότι η έξοδος από την δίνη, στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα βρεθεί μέσα από την συμπαράταξη του συνόλου της ακαδημαϊκής του κοινότητας και το συντονισμό ενεργειών και δράσεων όλων των ΑΕΙ της χώρας.