Σε σχέση με την υπ’αριθ. 20/25.7.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 20.7.2013 με θέμα τις παραλείψεις στον παραθαλάσσιο δρόμο στον Κερατόκαμπο στο Δήμου Βιάννου, ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 1762/11.9.2013 απάντηση:

«Σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Επαμεινώνδας Μαριάς, με θέμα «Παραλείψεις στον παραθαλάσσιο δρόμο στον Κερατόκαμπο στο Δήμο Βιάννου», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το ανωτέρω (υπό 2) σχετικό, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αναφερόμενη μελέτη δεν έχει ενταχτεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών («ΘΗΣΕΑΣ»). Πέραν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Ο.Τ.Α. για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Βιάννου χρηματοδοτήθηκε για τα έτη 2012-2013 (έως και σήμερα) με τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά:

Δήμος

ΣΑΤΑ 2012

(έργα & επενδυτικές δραστηριότητες)

ΣΑΤΑ 2013

(έργα & επενδυτικές δραστηριότητες)

 

Βιάννου

239.240,00 €

151.400,00 €


Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας», έχει εγκριθεί για το Δήμο Βιάννου το ποσό των 150.000 ευρώ με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 37724/04-10-2012 (ΑΔΑ Β4Τ8Ν-ΡII). Μέχρι και σήμερα δεν έχει απορροφηθεί από το Δήμο η ανωτέρω εγκριθείσα πίστωση.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Δήμο Βιάννου με το υπ' αριθ. πρωτ. 32673/13-08-2013 έγγραφο, καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης με το υπ' αριθ. πρωτ. 33244/20-08-2013 έγγραφο και, ευθύς μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.»