Σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για έως 300 εργαζομένους προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Όπως μετέδωσε το Reuters, το πρόγραμμα αφορά κυρίως σε διοικητικό προσωπικό και η προθεσμία ένταξης λήγει στο τέλος του Οκτωβρίου. Εκπρόσωπος των ΕΛΠΕ αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.

Σημειώνεται πως τα ΕΛΠΕ είχαν προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2012, μειώνοντας κατά 320 υπαλλήλους ή κατά 7% το εργασιακό δυναμικό του ομίλου. Με την κίνηση αυτή το συνολικό προσωπικό του ομίλου μειώθηκε στους 4.300 υπαλλήλους.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκεινου περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων αλλά και των επιπλέον κινήτρων που δόθηκαν στους εργαζόμενους που αποχώρησαν ήταν 40 εκατ. ευρώ.

in.gr