Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου. 

Κατά συνέπεια:

Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του είδους Xiphias gladius (ΞΙΦΙΑΣ_ SWO) στη Μεσόγειο έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 (εθνικά και διεθνή ύδατα).

Οι αλιείς θα πρέπει να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες ξιφία μέχρι και την Δευτέρα 30-9-2013 και ώρα 20.00 και να υποβάλλουν αμέσως (την ίδια μέρα) τα ημερολόγια αλιείας και τις δηλώσεις εκφόρτωσης στις λιμενικές αρχές για θεώρηση.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Οκτωβρίου 2013 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί και εκφορτωθεί μέχρι και 30-9-2013 και με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα παραπάνω.

Οι προαναφερόμενες ποσότητες Ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘’νωπός’’ το αργότερο μέχρι και το Σάββατο 5-10-2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346654, Fax 2821346651, Ε-mail [email protected]