Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται αυτήν την περίοδο άλλο ένα έργο διαχείρισης λυμάτων της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας, που υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το έργο «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου» προϋπολογισμού 284.130€, που αναμένεται να παραδοθεί από τον ανάδοχο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τη σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου είχαν υπογράψει τον Ιανουάριο ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και στο πλαίσιο του βασικού αντικειμένου της εργολαβίας κατασκευάστηκαν:

1. Φρεάτιο εισόδου – ''χονδρού'' εσχαρισμού (για συγκράτηση μεγάλων αντικειμένων).

2. Σηπτική Δεξαμενή τριών (3) διαμερισμάτων για την υποδοχή των λυμάτων στην εγκατάσταση, καθώς και για τη πιθανότητα σύνδεσης κοντά στην Ε.Ε.Λ. οικιών με παραγωγή αστικών λυμάτων (προκαθίζηση αιωρημάτων, συγκράτηση λιπών-άμμου, ήποια-αναερόβια χώνευση βιοστερεών, οικολογική λειτουργία χωρίς ενέργεια).

3. Δεξαμενή υποστήριξης της βιολογικής επεξεργασίας με αντλιοστάσιο εξισορρόπησης – τροφοδοσίας – δοσομέτρησης λυμάτων στις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας.

4. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας χαμηλής φόρτισης.

5. Δεξαμενή απολύμανσης (χλωρίωσης) της εκροής και αποθήκευσης – άντλησης της εκροής.

6. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ, αποθήκης και WC)

7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων σηπτικής δεξαμενής και των λοιπών συστημάτων.

8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δεντροφύτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο άρδευσης εντός του γηπέδου)