Έγγραφη εντολή απέστειλε ο υπουργός Παιδείας προς τους πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ να μεριμνήσουν άμεσα, στο πλαίσιο ευθύνης τους, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών.

«Εξαιτίας δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την περίοδο των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών, παρακαλείσθε να μεριμνήσετε άμεσα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας και της εξ αυτής ευθύνης, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών αυτών στα Ιδρύματα και τις Ακαδημίες σας» αναφέρει χαρακτηριστικά στο έγγραφό του ο κ. Αρβανιτόπουλος.

Ο υπουργός Παιδείας στην ουσία αναθέτει στις ίδιες τις διοικήσεις των ΑΕΙ να παρατείνουν την προθεσμία εγγραφών.

protothema.gr