Στην κάλυψη της θέσης του προέδρου της ΤΑΙΠΕΔ προχωρεί η κυβέρνηση.

Για τη θέση προτάθηκε ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, μέχρι σήμερα πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Πριν τον διορισμό του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία για τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

in.gr