Η μέχρι σήμερα πορεία των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων) κινείται σταθερά στα αυξημένα επίπεδα της περσινής χρονιάς από απόψεως ποσοτήτων και με ελαφρώς αυξημένους ρυθμούς από απόψεως αξιών.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο INCOFRUIT-HELLAS, σχολιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT για το εμπόριο των φρούτων και λαχανικών ( Εισαγωγές – Εξαγωγές) για το 2010 και τις τάσεις που διαμορφώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα αντίστοιχα.

Αν αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια ,κυρίως χρηματοοικονομικά (καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ, μη επαρκής χρηματοδότηση σε κεφάλαια κίνησης) οι προοπτικές είναι θετικές για αύξηση των εξαγωγών εαρινών και θερινών φρούτων.

 Οι τάσεις που παρουσιάζονται στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών δείχνουν μια μέτρια αύξηση των εξαγωγών των νωπών φρούτων και λαχανικών, και στασιμότητα των εισαγωγών», αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών.

Ειδικότερα, ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, Γ. Πολυχρονάκης σημειώνει ότι:

«Μετά την δημοσιοποίηση από την EUROSTAT των στατιστικών στοιχείων για το εμπόριο των φρούτων και λαχανικών ( Εισαγωγές – Εξαγωγές) για το 2010 και τις τάσεις που διαμορφώθηκαν στην Ευρ. Ένωση και την Ελλάδα αντίστοιχα, ο INCOFRUIT-HELLAS καθώς και άλλες οργανώσεις της Ε.Ε. επιβεβαιώνονται για την άποψη τους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επιτύχει να συντονίσει τις αρμόδιες αρχές των κρατών µελών ώστε να εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα, παρόµοιους µε αυτούς που εφαρμόζονται στους παραγωγούς των κοινοτικών προϊόντων στα τόσο σηµαντικά θέματα της ασφάλειας των τροφίμων, της ιχνηλασιµότητας, της διαθεσιμότητας και χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των μεγίστων ορίων των υπολειμμάτων τους, της προστασίας των εργαζομένων, του σεβασµού του περιβάλλοντος, κ.λπ.

Έτσι διευκολύνθηκαν τα προϊόντα από εισαγωγές τα οποία διατηρήθηκαν σχεδόν στα επίπεδα του προηγουμένου έτους, ενώ η μείωση του εμπορίου των φρούτων και λαχανικών στην Ε.Ε., το 2010 έναντι του 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης, έπληξε βαρύτερα τα κοινοτικής παραγωγής προϊόντα.

Αυτή η κατάσταση προκαλεί, διότι οι κοινοτικοί παραγωγοί υποβάλλονται σε µια μεροληπτική διαδικασία στην εγχώρια αγορά τους και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν παρόμοιου τύπου η και σκόπιμα αυστηρότερες διαδικασίες, στις πωλήσεις τους στις τρίτες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν εμπόδια στις εισαγωγές, για προστασία των εγχωρίων παραγωγών τους (μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος) σε βάρος των κοινοτικών.

Έτσι κατά το 2010 παρατηρείται μείωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των φρούτων και λαχανικών έναντι του 2009, σχετική σταθεροποίηση του εισαγωγικού εμπορίου και αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου προς τρίτες χώρες