Το μέλλον των Περιφερειών στην Ευρώπη, η βελτίωση της προσβασιμότητας από τις Περιφέρειες στα κέντρα, η νέα στρατηγική των Μακροπεριφερειακών Πολιτικών, οι επιμέρους πολιτικές στις γεωγραφικές γειτονιές της Ευρώπης και η Γαλάζια Ανάπτυξη, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στις εργασίες της 40ης γενικής συνέλευσης της Συνδιάσκεψης των Παράκτιων Ευρωπαϊκών Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια της Βρετάνης στη Βόρεια Γαλλία. 

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης και το στέλεχος του τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Χατζηγιάννη.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 27 κράτη, 160 περιφέρειες, και πάνω από 300 σύνεδροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεσογειακές χώρες.