Επιστημονικά κατηρτισμένα άτομα  που θα μπορούν να γίνουν  συνεργάτες της ζητεί  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών ν. Χανίων, προκειμένου να συμβάλουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό», της Μεταρρύθμισης 2007−2013 που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και το Συνήγορο Καταναλωτή,  Αριθμ. 1.3120/οικ.3.630 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης  και Ελέγχου.

Για το λόγο αυτό η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο  πολίτη σε παγκρήτιο επίπεδο, να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να καταθέσει την υποψηφιότητα του.

Σημειωτέον δε  ότι η συμμετοχή είναι αμειβόμενη με 40 Ευρώ με Φ.Π.Α κατά υπόθεση, στην εξώδικη προσπάθεια εάν  δεν θα ευδοκιμήσει και συν 30 Ευρώ όταν υπάρχει επιτυχής παρέμβαση και γίνει αποδεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.