Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που θα επιλέγεται ανά μήνα, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των αποδείξεων που «κτίζουν» το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, και η ακριβής δήλωσή τους στην Εφορία.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι «αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υπόψη στο δείγμα η αναλογία εισοδήματος και προσκομιζομένων αποδείξεων, καθώς και τα ποσά επιστρεφομένων φόρων».

Ως γνωστόν, ο φορολογούμενος μπορεί να "κτίσει" το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ με τις αποδείξεις δαπανών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα επιστροφής φόρου, εάν συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων από αυτό που απαιτείται για το αφορολόγητο όριο (συνολικά 15.000 ευρώ ο μεμονωμένος φορολογούμενος και 30.000 ευρώ η οικογένεια σε κοινή δήλωση).

Οι αποδείξεις πρέπει να συνυποβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, που υποβάλλονται στις Εφορίες, ή στέλνονται ταχυδρομικά.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, για να προσκομιστούν στην Εφορία, όταν ζητηθούν.

zougla.gr