Η εφημερίδα Financial Times κάθε εβδομάδα επιλέγει και τιμά έναν καθηγητή από το χώρο της Διοίκησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος πραγματοποιεί πρωτότυπη έρευνα στο επιστημονικό του πεδίο.

Αυτή την εβδομάδα επέλεξε έναν καθηγητή από το Πολυτεχνείο Κρήτης που πρωτοστατεί στην εισαγωγή νέων μεθόδων και εργαλείων στην Πολυκριτήρια Ανάλυση.

Η μακρόχρονη συνεισφορά του στον επιστημονικό χώρο της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων είχε σαν αποτέλεσμα αφενός την ανακήρυξη του ως Ακαδημαϊκού από τη Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας και αφετέρου τη βράβευσή του με το Edgeworth-Pareto Awardαπό τη Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων μέσα στο 2013.

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας τονίζεται η διεθνης απήχηση του ερευνητικού έργου του Καθηγητή η οποία αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι συχνά συμμετέχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, δίνει διαλέξεις σαν επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δείτε εδώ το δημοσίευμα

O Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στο χώρο της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς και, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πολυκριτήριων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και την εφαρμογή τους στον επιστημονικό χώρο του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ.