Όσον αφορά στη ζωονόσο της λύσσας η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι η Κρήτη χαρακτηρίζεται χαμηλής επικινδυνότητας περιοχή για την εκδήλωση της νόσου.

Έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα λύσσας.

Νοσοκομείο-Κέντρο Αναφοράς για την Κρήτη έχει ορισθεί το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με επιστημονικά υπεύθυνο της επιτροπής που έχει ορισθεί για τη διαχείριση της νόσου, το Διευθυντή των ΤΕΠ- ιατρό Παθολόγο, κ. Χάρη Λυδάκη.

Σε κάθε περίπτωση, στο νοσοκομείο υπάρχει απόθεμα αντιλυσσικού ορού και εμβολίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λύσσα στον άνθρωπο προλαμβάνεται σε ποσοστό 100% μέσω της έγκαιρης και κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.