Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για τις «Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις» παρουσιάστηκε σήμερα σε τεχνική ημερίδα που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» (www.ecorec.gr), και την ΕΠΤΑ A.E. (www.epta.gr). 

Στην τεχνική ημερίδα συμμετείχαν στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι δήμων από την Πορτογαλία, και υπηρεσιών του δημοσίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε, ότι, «η σημερινή ημερίδα είναι πολύ σημαντική γιατί τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ευρύτερα των υπηρεσιών ενημερώνονται για την κατάρτιση στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα εναρμονίζεται με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους πολιτική, προωθώντας έμπρακτα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης».

Παράλληλα , όπως είπε ο κ. Καλογερής, στο πλαίσιο της σημερινής τεχνικής ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι φορέων θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο ανοικτό δίκτυο πληροφόρησης για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, το οποίο έχει δημιουργηθεί.

«Στόχος του δικτύου αυτού είναι η διαμόρφωση προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση, ώστε να γίνουν βιώσιμες οι δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους» κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Προώθηση των Βιώσιμων Δημοσίων Συμβάσεων”, στο οποίο η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η ΕΠΤΑ A.E. συμμετέχουν ως εταίροι, μαζί με τους Δήμους Αγιάς και Ελευσίνας.

Αντίστοιχη ενημερωτική ημερίδα προγραμματίζεται να γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2013 στο Ρέθυμνο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το τις δράσεις στην ιστοσελίδα http://www.building-spp.eu