Το "ουκ αν λάβοις παρα του μη έχοντος" φαίνεται πως επικράτησε στο σκεπτικό του Ειρηνοδικείου Χανίων, το οποίο με προσωρινή του διαταγή, προσέφερε μιαν πραγματική οικονομική "ανάσα" σε τρίτεκνη οικογένεια, όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.

Ειδικότερα, στο Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε καταναλωτής με τρίτεκνη οικογένεια, όπου ο σύζυγος και η σύζυγος είναι άνεργοι και έχουν έκαστος οφειλές σε τράπεζες 156.696 ευρώ και 140.189 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή σύνολο οφειλών 296.885 ευρώ.

Με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων (αρ. απ. 277/ΔΔ2013), το Δικαστήριο όρισε στον ένα σύζυγο μηδενικές καταβολές και στον άλλον την καταβολή του ελάχιστου ποσού των 40 ευρώ, μέχρι την οριστική εκδίκαση της απόφασης.