Συνάντηση με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου και τις τριμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας Νομού Ηρακλείου είχε σήμερα το μεσημέρι η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ήταν η αναδιάρθρωση του χάρτη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κρήτη, η κάλυψη των κενών ιατρικών θέσεων στα νοσοκομεία, οργανικών και λόγω συνταξιοδότησης καθώς και η καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών.

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας έχουν ανοίξει ήδη το διάλογο και το σχεδιασμό, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Στην κατεύθυνση αυτή απαραίτητη και ωφέλιμη κρίνεται τόσο η συνεργασία, όσο και οι προτάσεις των Ενώσεων Γιατρών ΕΣΥ και των Επιτροπών των Κέντρων Υγείας της Κρήτης.