Δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ για το 2013 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2014, που θα παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα του φετινού προϋπολογισμού θα κινηθεί κάτω από το 3%, δηλαδή θα πληροί τους όρους της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Αυτή την αποτύπωση θα δείχνουν και τα στοιχεία της Eurostat στο τέλος του έτους.

Το ίδιο στέλεχος τόνισε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα κινείται αρκετά χαμηλότερα του 3% του ΑΕΠ.

in.gr