Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Υπουργείο Υγείας, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Health Voucher», το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους (έμμεσα μέλη), σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης και σε έλεγχο.

Πρόκειται για το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” το οποίο μπορούν ν’ αποκτήσουν οι δικαιούχοι υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτηση που μπορούν να βρουν στα κατά τόπους ΚΕΠ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.healthvoucher.gr/secure/Application.aspx.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα ) μέλη των οικογενειών τους, που:

•έχουν απολέσει, την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν οι ίδιοι ή τα μέλη της
οικογένειας τους ΑΜΚΑ.
•έχουν σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι). Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα, ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες:

www.healthvoucher.gr
www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2431