Προβληματικά δάνεια που ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει σε πρώτη φάση στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών οι έλεγχοι της Blackrock. 

Το νούμερο αυτό αν και θεωρείται υψηλό καθώς αφορά περίπου το 1/5 των συνολικών δανείων της ελληνικής οικονομίας εν τούτοις Τράπεζα της Ελλάδος , Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τραπεζίτες θα πρέπει να λάβουν σημαντικές αποφάσεις προκειμένου το ποσό αυτό να μειωθεί σημαντικά.

Επί της ουσίας έως το τέλος του χρόνου και αφού παραδοθεί και αξιολογηθεί το τελικό πόρισμα της Blackrock οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν με τα προβληματικά δάνεια . Η Blackrock εκτιμά ότι το ποσό των 50 δισ. ευρώ προκύπτει από δάνεια που έχουν καθυστέρηση που ξεκινά από τους 3 μήνες και μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 5ετια (επί της ουσίας τα δάνεια αυτά είναι θεωρούνται ξεγραμμένα) .

Θα πρέπει να τονισθεί ότι εξαετίας των προβληματικών δανείων οι επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 5 και 7 δισ ευρώ.

Προκειμένου το πόρισμα να είναι πληρέστερο οι άνθρωποι της Blackrock προχωρούν και στην επανεκτίμηση (δειγματοληπτικά) κάποιων ακινήτων που έχουν δοθεί ως κολατεραλ (ως εγγύηση) για δάνεια έως 25.000.000 ευρώ που έχουν δοθεί σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται για να διαπιστώσουν πια είναι η αντιστοιχία των δανείων με τις άξιες των ακινήτων οι οποίες έχουν υποχωρήσει δραματικά. Κορυφαίος τραπεζίτης μάλιστα εξηγούσε στην Blackrock «πως είναι δυνατόν να υπολογίσετε την εγγύηση ενός ακινήτου όταν δεν γίνεται καμία αγοραπωλησία στην Ελλάδα και επί της ουσίας τα ακίνητα δεν έχουν τιμές». 

Δεν αποκλείεται το ποσό των 30 δις ευρώ να αναπροσαρμοστεί μετά την αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας που έχει μπει ως εγγύηση.

To μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Blackrock προκρίνει εμμέσως πλην σαφώς το κούρεμα δανείων ειδικά στην καταναλωτική πίστη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική εταιρία εμφανίζεται υπέρ της υιοθέτησης δυναμικών λύσεων όσον αφορά τα προβληματικά δάνεια μεταξύ αυτών και το κούρεμα των δανείων.

newmoney.gr