Κομφούζιο έχει προκληθεί από τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια οφειλών που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που ήδη έχουν καταβάλει στις τράπεζες τους αναλογούντες φόρους τους.

Οι φορολογούμενοι αυτοί έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρει ότι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών την 30/09/2013, διαπιστώθηκε πως εκκρεμούν οφειλές τους οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, επειδή δεν κατέβαλαν στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα ποσά των δόσεων που αντιστοιχούν σε αυτές.

Τα σχετικά ειδοποιητήρια έχουν αποσταλεί σε οφειλέτες τους Δημοσίου, αλλά και σε φορολογούμενους που προχώρησαν κανονικά στην πληρωμή των φόρων τους μέσω των τραπεζών. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των δεύτερων τα σχετικά στοιχεία πληρωμών που έχουν αποσταλεί από τις τράπεζες δεν έχουν περάσει στη βάση της ΓΓΠΣ με αποτέλεσμα συνεπείς φορολογούμενοι να εμφανίζονται ως ασυνεπείς.

Με το ίδιο ειδοποιητήριο δίδεται περιθώριο 15 ημερών για τη ρύθμιση ή την εξόφληση της οφειλής, αλλιώς ξεκαθαρίζεται πως ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την είσπραξη της οφειλής ΔΟΥ δύναται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία διοικητικά, αναγκαστικά, διασφαλιστικά και λοιπά μέτρα, ήτοι κατασχέσεις.

newsbeast.gr