Κατατέθηκε χθες Τετάρτη 2-10-2013 εξώδικο το οποίο υπογράφουν 99 φοιτητές της σχολής του Ελληνικού Πολιτισμού κατά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές ζητούν την ανάκληση της απόφασης σύμφωνα με την οποία οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις του προγράμματος σπουδών για τον Ελληνικό Πολιτισμό θα γίνονται στον Πλατανιά.

Ακολουθεί το εξώδικο:

"ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑ

Του εδρεύοντος στην Πάτρα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθμ. 37, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό.
-------------------------
Είμαστε όλοι φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και ειδικότερα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό με μόνιμο τόπο κατοικίας τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου (Ανατολική Κρήτη).

Πριν λίγες ημέρες προς μεγάλη μας έκπληξη και απορία μέσω δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο πληροφορηθήκαμε και επιβεβαιώσαμε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου την μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό από την εδώ και δέκα χρόνια έδρα του στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου στον Πλατανιά Χανίων.

Πραγματικά, παρά την έντονη δυσφορία που έχει προκαλέσει στους κόλπους των φοιτητών, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε την σκοπιμότητα και την λογική μιας τέτοιας αιφνιδιαστικής αποφάσεως για τον ορισμό του Πλατανιά Χανίων ως τόπο διεξαγωγής των ΟΣΣ – εφόσον υφίσταται νομίμως ληφθείσα απόφαση, καθώς έως και σήμερα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου δεν έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την εν λόγω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή έτερου κατα νόμο αρμοδίου οργάνου.

Είναι ωστόσο δεδομένο ότι η ως άνω «εν κρυπτώ» απόφαση, εν αγνοία μας και κυρίως χωρίς τη συναίνεσή μας κατα το στάδιο επιλογής από εμάς των θεματικών ενοτήτων τις οποίες θα παρακολουθήσουμε το τρέχον ακαδημαικό έτος, θα έχει ως άμεσο επακόλουθο την πλήρη ανατροπή του ακαδημαϊκού, οικονομικού, οικογενειακού και προσωπικού προγραμματισμού εκατοντάδων φοιτητών κυρίως της Ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Κρητών φοιτητών των τμημάτων του Προγράμματος Σπουδών Ελληνικός Πολιτισμός.

Η χωρίς καμμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το σώμα των φοιτητών, για τον ορισμό του Πλατανιά Χανίων ως τόπου διεξαγωγής των Ομαδων Συμβουλευτικών Συναντήσεων μας εκχωρεί το δικαίωμα να θεωρήσουμε μετα βεβαιότητας ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη με προχειρότητα και χωρίς καμμία απολύτως αξιολόγηση και στάθμιση των πραγματικών δεδομένων και κοινωνικοοικονομικών αναγκών που αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Ελληνικός Πολιτισμός», οι οποίοι επαναλαμβάνουμε ουδέποτε ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του ιδρύματος και ουδέποτε μας ετέθη ως επιλογή τόπου συναντήσεων ο Πλατανιάς Χανίων.

Μας είναι αδιανόητο να πιστέψουμε και να αποδεχθούμε τις φήμες και τις πληροφορίες ότι η απόφαση αυτή, η απόφαση ενός Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, πλήρως ανεξάρτητου και αυτοδιοικούμενου, η οποία μας θέτει προ τετελεσμένων γεγονότων, είναι αποτέλεσμα παρασκηνιακών ενεργειών που εξυπηρετούν προσωπικές και μόνο φιλοδοξίες και επιδιώξεις παραμερίζοντας το συλλογικό συμφέρον της φοιτητικής κοινότητας της Κρήτης και τους στόχους τους οποίους εκ των ων ουκ ανευ υπηρετεί το πανεπιστήμιο ως θεσμός, σας εκφράζουμε δε την αγωνία και την αγανάκτηση μας για τις δυσχέρειες που προκύπτουν μετά από αυτή την απαράδεκτη και αναιτιολόγητη απόφαση.

Ειδικότερα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όταν κληθήκαμε να επιλέξουμε θεματικές ενότητες για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) τελούσαμε σε πλήρη άγνοια για την επιλογή εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Πλατανιά ως τόπου διεξαγωγής των ΟΣΣ καθώς στο σχετικό έντυπο του Πανεπιστημίου υπήρχαν διαθέσιμοι προς επιλογή ως τόποι διεξαγωγής των ΟΣΣ αποκλειστικά και μόνο το Ηράκλειο (Αρχάνες) και εναλλακτικώς ο Πειραιάς και η Αθήνα. Ακόμα δε και σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου όπου γίνεται αναφορά για την Γεωγραφική κατανομή των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) είναι αναρτημένος ως τόπος συναντήσεων των κρητών φοιτητών όλων των νομών που παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών το Ηράκλειο (Αρχάνες).

Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα καταβάλλαμε στο Πανεπιστήμιο έκαστος εξ ημών το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα επιλογής μας, το οποίο αποτελεί την κατ΄ άρθρον 6 παρ. α του ιδρυτικού νόμου του ΕΑΠ (Ν.2552/1997) ελάχιστη οικονομική συμμετοχή μας για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς και για την συμμετοχή μας στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και η καταβολή των αναλογούντων διδάκτρων έγινε για έκαστο εξ ημών με αποκλειστικό γνώμονα ότι οι ΟΣΣ θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο (Αρχάνες) ή εναλλακτικά και μόνο για την περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν ο απαιτούμενος εκ του νόμου ελάχιστος αριθμός φοιτητών για να συγκροτηθεί στο Ηράκλειο το αντίστοιχο τμήμα της θεματικής ενότητας επιλογής μας, στον Πειραιά (ή στην Αθήνα), αν και γνωρίζαμε με βεβαιότητα ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων θα συγκροτούνταν τμήματα στο Ηράκλειο από την στιγμή που από τα προηγούμενα έτη προκύπτει επαρκής αριθμός φοιτητών για την συγκρότηση των τμημάτων στο Ηράκλειο.

Είναι επίσης γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία εξ ημών έχει επιλέξει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος να παρακολουθήσει περισσότερες από δύο θεματικές ενότητες με τις συναντήσεις να έχουν καθοριστεί μη εργάσιμες ημέρες, ήτοι Σάββατο και Κυριακή, με αποτέλεσμα η ως άνω αιφνιδιαστική απόφαση του Πανεπιστημίου για την αλλαγή του τόπου των συναντήσεων να συνεπάγεται μη υπολογισθέν στον ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό μας ιδιαίτερα αυξημένο κόστος μετακινήσεων καθώς και επιπλέον κόστος πέραν των εξόδων της μετακίνησης, αυτό της πιθανής διαμονής στα Χανιά για να παρακολουθήσουμε τις ΟΣΣ, τις οποίες το ίδιο το Πανεπιστήμιο αξιολογεί ως μείζονος σημασίας για την πορεία των σπουδών μας.

Χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αναφέρεται: «παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή - φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους. Οι Ο.Σ.Σ. είναι τετράωρα σεμινάρια που πραγματοποιούνται πέντε φορές στη διάρκεια μιας Θ.Ε. και αποτελούν, μαζί με τις γραπτές εργασίες, τους ακρογωνιαίους λίθους του διδακτικού έργου του διδάσκοντα και της σχέσης που διαμορφώνει με τους φοιτητές».

Είναι βέβαιο δε ότι εάν εξ αρχής, ήτοι κατα το χρόνο επιλογής των θεματικών ενοτήτων, γνωρίζαμε την σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των δυσχερειών που όλοι μας βιώνουμε καθώς στη συντριπτική μας πλειονότητα είμαστε οικογενειάρχες με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και εργαζόμενοι με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, θα επιλέγαμε είτε λιγότερες θεματικές ενότητες προκειμένου να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων και της πιθανής διαμονής στα Χανιά (λόγω των πολλών ωρών παρακολούθησης για κάθε ημέρα συνάντησης) ή ακόμα θα επιλέγαμε την παρακολούθηση των μαθημάτων σε άλλον τόπο επιλογής μας και όχι στον Πλατανιά Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να μετακινούμαστε από τις διάφορες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης στον Πλατανιά Χανίων διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα κινούμενοι επί ενός οδικού άξονα ο οποίος είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχει χαρακτηρισθεί ως ένας από τους πλέον επικίνδυνους οδικούς άξονες Πανελληνίως.

Η εσφαλμένη απόφασή σας, η οποία κατα τα ανωτέρω ουσιαστικά μας στερεί το δικαίωμα παρακολούθησης των ΟΣΣ, ήτοι το δικαίωμα στην δια βίου μάθηση που αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, προσκρούει στο αυτονόητο ότι γεωγραφικά το Ηράκλειο (οι Αρχάνες) εξυπηρετεί ισοδίκαια του φοιτητές της περιφέρειας κρήτης αλλά και στο γεγονός ότι η μεγάλη αν όχι συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει ως τόπο μόνιμης εγκατάστασης τους νομούς της Ανατολικής Κρήτης και ως εκ τούτου η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των κανονιστικών αρχών του Πανεπιστημίου.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η απόσταση της Σητείας από τα Χανιά είναι πάνω από 270 χιλιόμετρα, ενώ η απόσταση του Αγίου Νικολάου από την πόλη του Πλατανιά πάνω από 200 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, το Ηράκλειο απέχει από όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης σχεδόν ίση απόσταση.

Επιπρόσθετα δε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια βασική αρχή του διοικητικού δικαίου, ήτοι την αρχή της εμπιστοσύνης του ιδιώτη στην διοίκηση, η οποία σημαίνει την εμπιστοσύνη του ιδιώτη στην καλή πίστη, ειλικρίνεια και συνέπεια της διοικήσεως. Η διοίκηση δηλαδή πρέπει να διέπεται από συνεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και να μην δημιουργεί στον διοικούμενο καταστάσεις πλάνης διότι σε αντίθετη περίπτωση, η αντιφατική και καταχρηστική συμπεριφορά της διοικήσεως προσβάλλει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη απέναντί της.

Πρέπει επίσης να υπογραμισθεί ότι η διοίκηση του ΕΑΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου, δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, εκ της πολιτικής ποιότητας την οποία έχει υιοθετήσει και ακολουθεί από την ίδρυσή του και η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων χρησιμοποιούν ή επηρεάζονται από τις υπηρεσίες του, της πλήρους συμμόρφωσης με τις νομοθετικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν, αλλά και τα ακαδημαϊκά ήθη.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής, ως το ίδιο το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει, είναι η ικανοποίηση των φοιτητών του Ε.Α.Π., η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία με βασικό και κύριο γνώμονα το συνεχή έλεγχο της κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεών τους καθ' όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους συνεργασίας καθώς και μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων και τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησής τους και ως εκ τούτου οι όποιες ενέργειες και αποφάσεις σας οφείλουν να μην την υπονομεύουν και να την καθιστούν κενό τύπο αλλά θα πρέπει να µεριµνούν πρωτίστως για την εξάλειψη των υφιστάµενων διαφορών και ανισοτήτων και να είναι προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας.

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να σας διευκρινίσουμε ότι δεν επιθυμούμε σε καμμία περίπτωση να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους των Χανίων οι οποίοι προφανώς και εξυπηρετούνται από την απόφαση αυτή ωστόσο αρνούμαστε για λόγους αρχής και λόγους ουσίας τους οποίους σας παραθέσαμε ανωτέρω να συναινέσουμε εκ των υστέρων σε μια μετακίνηση η οποία ουδέποτε μας ετέθη ως επιλογή.

Οι συνάδελφοι των Χανίων σε κάθε περίπτωση κατα το στάδιο επιλογής θεματικών ενοτήτων γνώριζαν ότι οι ΟΣΣ λαμβάνουν χώρα στο Ηράκλειο και έκαναν την επιλογή τους κατόπιν προγραμματισμού εν αντιθέσει με εμάς οι οποίοι δεν ερωτηθήκαμε καν.

Αντιθέτως, σας δηλώνουμε ότι κανείς εξ ημών δεν δύναται να έχει αντίρρηση για τη δημιουργία Τμήματος ή Τμημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας πολλώ δε μάλλον μάλλον της Κρήτης, αρκεί αυτό να γίνεται υπεύθυνα, δίκαια και ορθολογικα αξιολογώντας παραγματικά δεδομένα και ανάγκες.

Επισημαίνουμε δε ότι το ενδεχόμενο της μεταφοράς του τόπου διεξαγωγής των ΟΣΣ στα Χανιά δε βρίσκει αντίθετους μόνο τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Ελληνικός Πολιτισμός, αλλά σύσσωμη την φοιτική κοινότητα Ανατολικής Κρήτης (και όχι μόνο) .

Ήδη δια της παρούσης σε συνέχεια των προφορικών μας διαμαρτυριών αλλά και των εγγράφων ανακοινώσεων, τις οποίες έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στο τύπο καθώς και σε όλους τους τοπικούς φορείς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ σε τέτοιου είδους αυθαίρετες αποφάσεις οι οποίες διαταράσσουν το μέχρι πρότινος ομαλό κλίμα συνεργασίας Πανεπιστημίου και φοιτητών και καθιστούν αβέβαιη τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη λειτουργία και το μέλλον του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Κρήτη.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, οπως μας γνωστοποιήσετε ΑΜΕΣΑ την απόφαση με την οποία ορίστηκε ως τόπος διεξαγωγής των ΟΣΣ ο Πλατανιάς Χανίων (από ποιό όργανο εξεδόθη και με ποια διαδικασία σύμφωνη με τον νόμο και με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου).

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ δε όπως προβείτε στην άμεση ανάκληση της ως άνω όλως καταχρηστικής αποφάσεώς σας, η οποία έρχεται σε αντίθεση τόσο με τα μεταξύ ημών συμφωνηθέντα όσο και με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου προκειμένου να βρεθεί κατόπιν διαβούλευσης με το σύνολο των φοιτητών μια δίκαιη και δημοκρατική λύση δια της οποίας θα αποκατασταθεί η διαταραχθείσα ηρεμία στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας των φοιτητών του ΕΑΠ της Περιφέρειας Κρήτης, ΑΛΛΩΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ σας γνωστοποιούμε με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντα μας προτιθέμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. "