Η COSMOTE διευρύνει τη συνεργασία της με το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με επιπλέον 65.500 Machine to Machine (Μ2Μ) συνδέσεις. Οι Μ2Μ εφαρμογές αφορούν στην επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για την ανταλλαγή και συλλογή δεδομένων και τον απομακρυσμένο έλεγχο των μηχανών. Η επικοινωνία M2M συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δικτύων των επιχειρήσεων που τις υιοθετούν όσο και στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Η COSMOTE παρέχει ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης όλων των M2M συνδέσεων, με την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να τις διαχειρίζεται, μέσω διαδικτύου, με σκοπό την ημερήσια συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους περίπου 65.500 μετρητές, που σταδιακά εγκαθίστανται σε πελάτες μεγάλης ισχύος στη χαμηλή τάση και είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια.

Μέσα από την εφαρμογή της COSMOTE o ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πλέον τη δυνατότητα για:
• Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των M2M συνδέσεων του (stand by, active, inactive)
• Λήψη σχετικών alerts, μέσω SMS ή email, για κάθε αλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας
• Αναλυτική ενημέρωση για την κατανάλωση ανά σύνδεση Μ2Μ μέσω εξειδικευμένου report
• Ενημέρωση σε περίπτωση που η χρήση ξεπεράσει κάποιο προκαθορισμένο όριο.

Οι υπηρεσίες Μ2Μ βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, μεταφορές, βιομηχανία κ.α. Η COSMOTE παρέχει ήδη με επιτυχία Μ2Μ εφαρμογές για υπηρεσίες τηλεματικής, ενώ μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, αναπτύσσει ποιοτικές λύσεις M2M με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Μ2M μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της COSMOTE, www.cosmote.gr και στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών COSMOTE, 13839.

Τι είναι το Μ2Μ;

Μέρος του σύγχρονου τοπίου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ο όρος M2M αναφέρεται στην Επικοινωνία Μηχανής-με-Μηχανή (Machine-to-Machine Communication) και περιγράφει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μηχανών και συσκευών. Το M2M είναι στενά συνδεδεμένο με έννοιες όπως το Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα (Cyber Physical Systems - CPS) και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0). Όλα τα παραπάνω επεξεργάζονται σχέδια στα οποία τα πράγματα γύρω μας -από τις μηχανές στον τομέα της μεταποίησης μέχρι και αντικείμενα καθημερινής χρήσης- ανταλλάσσουν και αξιολογούν δεδομένα αυτόματα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για εμάς τους ανθρώπους. Με δεδομένο ότι τεράστιες ποσότητες δεδομένων πρέπει να αποθηκεύονται και να αναλύονται, η επικοινωνία των συσκευών εξελίσσεται παράλληλα με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπως π.χ. με το Cloud Computing και το Big Data Analytics.

Συνδεδεμένα αντικείμενα με τη χρήση συσκευών

Οι λύσεις M2M ακολουθούν κατά κανόνα τις ακόλουθες κοινές αρχές σχεδιασμού: Αισθητήρες και στοιχεία Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) ενσωματωμένα ή συνδεδεμένα στα αντικείμενα συλλέγουν δεδομένα, όπως συνθήκες λειτουργίας, συντεταγμένες GPS, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ένταση φωτός (βλ. 1). Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταδίδονται σε ένα διακομιστή μέσω κινητών ή σταθερών δικτύων (βλ. 2). Εκεί, τα δεδομένα αποθηκεύονται και αξιολογούνται (βλ. 3). Αν ο αισθητήρας και τα δεδομένα της συσκευής πληρούν ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια, τότε εκκινούνται περαιτέρω ενέργειες, π.χ. ενημέρωση του διαχειριστή μέσω SMS (βλ.4).Μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για την επιχείρηση και την ιδιωτική ζωή μας

Η επικοινωνία Μ2Μ συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών τεχνολογιών που αναμένεται να επιλύσουν πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Όταν οι μηχανές και τα αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και διαχειρίζονται αυτόματα επαγγελματικές και καθημερινές εργασίες, μπορούν να αυξήσουν την οικονομική αποδοτικότητά μας και να διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής -δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού- καθώς και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πλεονεκτήματα του M2M

Μείνετε συνδεδεμένοι με τα τεχνικά μέσα και τα συστήματά σας

Η επικοινωνία μηχανής-με-μηχανή είναι μια διεισδυτική τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλους τους τομείς της ζωής και της εργασίας. Το M2M απλοποιεί τις ροές εργασίας και τις διαδικασίες, κάνοντας πραγματικότητα την εφαρμογή εντελώς νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Μεταξύ των τυπικών πλεονεκτημάτων συγκαταλέγονται η απομακρυσμένη διαχείριση, η παρακολούθηση, η βελτιστοποίηση και οι δυνατότητες ενημέρωσης:

Απομακρυσμένη διαχείριση

Η δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και συντήρησης είναι απαραίτητη για βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές δομές παροχής υπηρεσιών. Πολλές εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να βρίσκεσαι εκεί. Λιγότερες μετακινήσεις σημαίνει λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αν είναι απαραίτητες οι επιτόπιες επισκέψεις, οι τεχνικοί συντήρησης γνωρίζουν επακριβώς ποια μέρη πρέπει να έχουν μαζί τους.

Παρακολούθηση διαθέσιμων λύσεων

Οι λύσεις M2M δίνουν τη δυνατότητα παρατήρησης της κατάστασης των συνδεδεμένων συσκευών και του περιβάλλοντός τους σε πραγματικό χρόνο. Οι εταιρείες τροφοδοσίας μπορούν με μια ματιά να δουν τα αποθέματα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και των αποθηκών τους. Οι μεταφορικές εταιρίες μπορούν να ελέγξουν τη θερμοκρασία μεταφοράς ευπαθών αγαθών και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ψυκτικών αλυσίδων.

Αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών

Όταν οι μηχανές ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες, είναι σε θέση να μας υποστηρίξουν σε διάφορες εργασίες. Μπορεί να πρόκειται για απλές διαχειριστικές εργασίες, όπως, για παράδειγμα, το κλείσιμο της οροφής όταν αρχίζει να βρέχει, ή πιο σύνθετες, όπως ο υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής για την παράδοση εμπορευμάτων.

Προσδιορισμός κρίσιμων καταστάσεων

Εντέλει, οι μηχανές δίνουν αναφορά στον άνθρωπο. Μας βοηθούν στον προσδιορισμό των κρίσιμων καταστάσεων που απαιτούν την προσοχή μας, π.χ. για ένα βιομηχανικό μηχάνημα που χρειάζεται συντήρηση, μια αγελάδα που είναι έτοιμη να γεννήσει ή έναν ασθενή, του οποίου οι ζωτικές ενδείξεις παρουσιάζουν ανωμαλίες.