Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται το πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου για τη σχολική περίοδο 2013-2014.

Το εν λόγω πρόγραμμα διαμορφώθηκε κατόπιν συνεννόησης του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τους Διευθυντές των Σχολείων και λαμβάνοντας υπ' όψη παραμέτρους όπως: τη δυσκολία πρόσβασης μαθητών στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, λόγω απόστασης, καθώς και την έλλειψη ή μηδαμινή ύπαρξη Σχολικών Βιβλιοθηκών σε ορισμένες σχολικές μονάδες.

 Ακολούθως, το πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης έχει ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ

Τετάρτη 2/10/2013

2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών,

Δημ. Σχολείο Χωραφακίων

Τετάρτη 9/10/2013

                 Δημ. Σχολείο Παζινού,                 

           11ο Νηπιαγωγείο Χαλέπας

Τετάρτη 16/10/2013

                  Δημ. Σχολείο Περιβολίων,

                  Δημ. Σχολείο Αγιάς

Τετάρτη 23/10/2013   

                  Δημ. Σχολείο  Κεραμιών,

                           Σχολείο Βαρυπέτρου

Τετάρτη 30/10/2013    

Δημ. Σχολείο & Νηπιαγωγείο    Χρυσοπηγής,                                                                         Νηπιαγωγείο Αγ. Σαράντα

Τετάρτη 6/11/2013  

                  Δημ. Σχολείο & Νηπιαγωγείο

                  Τσικαλαριών,       

                  Δημ. Σχολείο & Νηπιαγωγείο    

                  Αγροκηπίου                                      

Τετάρτη 13/11/2013

              2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών,

                   Δημ. Σχολείο Χωραφακίων    

Τετάρτη 20/11/2013 

                   Δημ. Σχολείο Παζινού,

             11ο Νηπιαγωγείο Χαλέπας

Τετάρτη 4/12/2013

                   Δημ. Σχολείο Περιβολίων,

                   Δημ. Σχολείο Αγιάς

 

Τετάρτη 11/12/2013   

                 

              Δημ. Σχολείο Κατωχωρίου  Κεραμιών,

                       Σχολείο Βαρυπέτρου

Τετάρτη 18/12/2013

  Δημ. Σχολείο & Νηπιαγωγείο  

  Χρυσοπηγής,                                                                 

  Νηπιαγωγείο Αγ. Σαράντα     


Οι επισκέψεις της Κινητής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στα παραπάνω σχολεία μέχρι το τέλος τους έτους. Για το έτος 2014 θα καταρτιστεί το σχετικό πρόγραμμα μετά έναρξη λειτουργίας των σχολείων από τις διακοπές των Χριστουγέννων.