Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερώνει τους πρώην εργαζόμενους στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εμπορίας, διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων καθώς και των κατασκευών/δομικών υλικών οτι η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόλησή τους μέσω του Προγράμματος Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργωντου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

- Λιανικό Εμπόριο,
- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
- Κατασκευές / Δομικά Υλικά

Περιγραφή Προγράμματος

- Δράση 1 - Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας. Συμμετοχή σε τμήματα
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε –με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης- να δημιουργηθεί και εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα και, τέλος, να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.

- Δράση 2 – Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης: Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό)

- ανά ώρα κατάρτισης. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.κέντρο:2810342136, 2810331590, 2810302735 και Fax:2810227189 e-mail:[email protected] web:νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes .

Στη συνέχεια θα υπάρξει ενημέρωση (ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία και η ανεργία του ωφελούμενου καθώς και η συνάφεια της δραστηριότητας του πρώην εργοδότη με τους τρείς επιλέξιμους κλάδους (1. λιανικό εμπόριο, 2. εμπορία, διακίνηση και συντήρηση αυτοκινήτων και 3. κατασκευές / δομικά υλικά).