Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒBYK, πρώην ΙΘΑΒΙΓ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με τη συνεργασία του ΓΕΩΤΕΕ – Παρ/μα Κρήτης, οργανώνει διεθνές συνέδριο για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της εισβολής των ξενικών ειδών, με τίτλο “Mediterranean marine biodiversity in view of climate change and the invasion of alien Species” (http://conference2013.marbigen.org/index.html). 

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MARBIGEN (FP7-REGPOT-2010-1, www.marbigen.org) από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2013 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο, Κρήτη).

Επιδίωξη του προγράμματος MARBIGEN αποτελεί η ανάδειξη, υποστήριξη και ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού του ΙΘΑΒΒΥΚ σε θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας και γονιδιωματικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, το διεθνές συνέδριο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε ερευνητές, οι οποίοι μελετούν τη βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και στο σύνολο των κοινωνικών εταίρων και ομάδων. 

 Αναμένεται ότι το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία για επαφή και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία και για προώθηση της πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης έρευνας ως προς την απόκριση της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης θα βοηθήσει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό. 

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότερα από 100 άτομα.