Οι φορολογικές ανατροπές που επήλθαν φέτος για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους θα πληρωθούν «ακριβά» το 2014, αφού όλοι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους 1,5 δισ. ευρώ και με δεδομένο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ότι έως την κατάθεση του νέου κρατικού προϋπολογισμού, στα μέσα Νοεμβρίου, δεν θα επιβληθούν νέα φοροεισπρακτικά μέτρα.

Με το ισχύον πλέον φορολογικό καθεστώς φορολογούμενοι με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν πλέον φόρους διαφορετικού ύψους, αφού οι φόροι καθορίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος, διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας και άλλο ο ιδιοκτήτης ακινήτων που εισπράττει ενοίκια.

Ετσι, πολλοί θα δουν το φορολογικό «λογαριασμό» τους να «φουσκώνει» σημαντικά, ενώ λίγοι θα διαπιστώσουν φοροελαφρύνσεις.

Εμποροι και βιοτέχνες

Στους μεγάλους χαμένους των νέων φορολογικών διατάξεων είναι οι έμποροι, βιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, καθώς θα πληρώνουν φόρο με συντελεστές από 26%.

Επίσης και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.550 ευρώ και βαρύνονται με ένα ή περισσότερα παιδιά που θα πληρώνουν σημαντικά αυξημένους φόρους από το 2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται πλέον αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα φορολογικών συντελεστών.

Ειδικότερα:

Οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματός τους και για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 50.000 ευρώ.
Φέτος, όσοι αυτοαπασχολούμενοι απέκτησαν το 2012 ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ είτε δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο εισοδήματος είτε κατέβαλαν φόρο που ανήλθε το πολύ μέχρι τα 500 ευρώ. Από το 2014 οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, λόγω της επιβολής συντελεστή φορολόγησης 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματός τους, θα καλούνται να καταβάλουν φόρο 1.300 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, 1.820 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ και 2.600 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, για τα εισοδήματα αυτά θα πληρώσουν και προκαταβολή φόρου 55%, δηλαδή θα πληρώσουν συνολικά φόρους με πραγματικό συντελεστή 40,3% (26% προσαυξημένο κατά 55%), που σημαίνει ότι για εισοδήματα 5.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν συνολικό φόρο 2.015 ευρώ, για εισοδήματα 7.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν συνολικά 2.821 ευρώ και για εισοδήματα 10.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν 4.030 ευρώ συνολικό φόρο.

Λοιπά εισοδήματα:

Κάθε εισόδημα που αποκτάται από μερίσματα φορολογείται πλέον με 10%.
Οι τόκοι από καταθέσεις και ρέπος φορολογούνται με 15%.
Κάθε υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών θα φορολογείται με 15%.
Αυξάνεται από 2 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις ο φόρος στις πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Αλλαγές στα ενοίκια

Αυξάνεται από το 2014 ο φόρος στα εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ και καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος έως 3%.

Ειδικότερα, κάθε φορολογούμενος που εισπράττει φέτος ενοίκια θα επιβαρυνθεί το 2014 με φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του συνολικού ετήσιου ποσού των ενοικίων και με φόρο 33% για τυχόν επιπλέον εισπραχθέντα ποσά ενοικίων πέραν του ετήσιου ορίου των 12.000 ευρώ.

Για τα ενοίκια του έτους 2014 και κάθε επόμενου έτους ο φόρος που θα επιβάλλεται στα πρώτα 12.000 ευρώ θα είναι αυξημένος από το 10% στο 11%.

Παράλληλα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% για όλα τα ακίνητα και 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Με την αύξηση του συντελεστή στο 11% οι φορολογούμενοι που αποκτούν από το 2014 εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα πληρώνουν περισσότερο φόρο.

Αντίθετα, φορολογικές ελαφρύνσεις θα διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με μεγαλύτερα εισοδήματα. Κάθε υπεραξία που προκύπτει από πώληση ακινήτου θα φορολογείται από την 1η-1-2014 με 15%, εκτός εάν είναι χαμηλότερη του ποσού των 25.000 ευρώ και το ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή του πωλητή για πάνω από 5 έτη, οπότε θα απαλλάσσεται από το φόρο.

Ενιαίος φόρος

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν φυσικά να πληρώσουν επιπλέον και το νέο Ενιαίο Φόρο, από τον οποίο η κυβέρνηση προσδοκά ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΦΑ θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» της ΔΕΗ ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, από τα οποία το Δημόσιο εισέπραττε σε ετήσια βάση περίπου 2,4 δισ. ευρώ, άρα από το επόμενο έτος η πρόσθετη επιβάρυνση για όλους θα είναι τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Οι χαμηλότερες επιβαρύνσεις σε σύγκριση με το «χαράτσι» του 2013 θα προκύψουν για όσους έχουν διαμερίσματα στις λεγόμενες «φθηνές» περιοχές και τα ακίνητά τους είναι χαμηλού ορόφου.

Τα αγροτεμάχια

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, ενώ για πρώτη φορά θα φορολογηθούν ουσιαστικά τα εκτός σχεδίου ακίνητα - αγροτεμάχια.

Σε κάθε δε περίπτωση υψηλότερη φορολογία θα ισχύσει για εκείνους που έχουν μονοκατοικία, καθώς και για όσους έχουν ακίνητο με πρόσοψη σε κάποιον δρόμο, αφού θα ισχύσουν ειδικοί συντελεστές προσαύξησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείεται και εντός της εβδομάδος, στη δημοσιότητα καθώς έως το τέλος του τρέχοντος μηνός πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή.

Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τα ακίνητα

Το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 25 κλιμάκια.

μειωμένοι θα είναι οι συντελεστές στα πρώτα 10 κλιμάκια.

στα 0,02 ευρώ αντί 0,4 ευρώ ο πρώτος συντελεστής (για μοναδιαία αξία 0,01- 2 ευρώ/τ.μ.) και ειδικότερα:

για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας από 0,01 έως 2 ευρώ το τ.μ. εφαρμόζεται συντελεστής 0,02 ευρώ/τ.μ.

για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 2 έως 4 ευρώ το τετραγωνικό ορίζεται συντελεστής φόρου 0,07 ευρώ/τ.μ.

για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 4 έως 6 ευρώ το τετραγωνικό εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 0,15 ευρώ/τ.μ.

για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 6 έως 10 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου διαμορφώνεται στο 0,25 ευρώ το τ.μ.

αυξάνονται οι συντελεστές από το 8ο κλιμάκιο.

πολλαπλάσιος των 4 ευρώ (ο προηγούμενος ανώτατος συντελεστής) ο νέος ανώτατος συντελεστής.

κλιμάκωση των συντελεστών πρόσοψης για τα αγροτεμάχια: 1 εάν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό, 1,1 εάν έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό και 1,2 στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική οδό.

δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στους συντελεστές για τα κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου.

Παγίδες για μισθωτούς και συνταξιούχους

Παγίδες έξτρα φόρων κρύβουν για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι φετινές αλλαγές στη φορολογία, καθώς με αυτές καταργούνται οριστικά τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα παιδιά και οι εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος. Αλλαγές που όπως είναι φυσικό θα εκτινάξουν στα ύψη τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 για τα φετινά τους εισοδήματα εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που βαρύνονται με ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

naftemporiki.gr