Νέο έργο χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 1.035.270,00 ευρώ, εξασφάλισε το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013".

Το Πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά την επόμενη διετία, προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου (επικεφαλής εταίρος) και συμμετέχουν σε αυτό τα υπόλοιπα 3 Επιμελητήρια της Κρήτης και το Κυπριακό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της Κρήτης και της Κύπρου ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των δύο περιοχών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπονται 8 κύριες δράσεις προώθησης - προβολής κρητικών/κυπριακών προϊόντων στην Κρήτη και στην Κύπρο. Από αυτές τις δράσεις αναμένεται να ωφεληθούν κατά μέσο όρο περίπου 150 επιχειρήσεις (100 ελλαδικές - 50 κυπριακές). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν 8 υποστηρικτικές, προς τις κύριες δράσεις, ενέργειες από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν όχι μόνο οι συμμετέχοντες σε αυτές τις εκδηλώσεις επιχειρηματίες, αλλά η επιχειρηματική κοινότητα των επιλέξιμων περιοχών, στο σύνολό της.

Το Πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη συμμετοχή περίπου 60 επιχειρήσεων σε 3 εθνικές εκθέσεις, σε συνολικό προβλεπόμενο εκθεσιακό χώρο περίπου 300 τ.μ αλλά και δράσεις προώθησης - διαφήμισης, που απευθύνονται σε εγχώριους και ξένους εισαγωγείς, μεταπωλητές και δημοσιογράφους ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε Κρήτη και Κύπρο, με στόχο να προβληθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική παράδοση της κάθε περιοχής.

Για την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρηματιών των δύο περιοχών, θ' ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες, όπως τοπικές εκδηλώσεις προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου (e-newsletter) σε περίπου 40.000 παραλήπτες στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Πρόκειται για επιχειρήσεις, μέλη των Επιμελητηρίων, εξειδικευμένο κοινό, υποψήφιους αγοραστές στο εξωτερικό κτλ, για εντοπισμό των οποίων θ'Α αξιοποιηθεί η βάση δεδομένων του ΚΕΠΥΕ.

Επίσης, φορείς και επιχειρηματίες θα μπορούν αξιοποιήσουν τη μελέτη αποτύπωσης του προφίλ των αγοραστών, η εκπόνησης της οποίας θα γίνει εσωτερικά από τους εταίρους του έργου και τ'Α αποτελέσματα της θα μπορούν να φανούν χρήσιμα σε μελλοντικές εξαγωγικές δράσεις.

Το Πρόγραμμα προβλέπει επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο το «web marketing παραδοσιακών επιχειρήσεων», από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν περί των 30 Ελλήνων και Κύπριων επιχειρηματιών, ενώ μετά το πέρας του σεμιναρίου θα παρασχεθεί δωρεάν ημερήσια πρακτική υποστήριξη σε κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση.

Επισημαίνεται τέλος ότι η συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με τα άλλα 3 Επιμελητήρια της Κρήτης και το ΚΕΒΕ, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης στον αξονα 1 που αφορά στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ελληνικών προτάσεων.