Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός, Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Είναι μια συντηρητική εκτίμηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν περιλαμβάνει την επιστροφή κερδών από τα ελληνικά ομόλογα. Οι επιστροφές φόρων και δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα είναι όσα προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό, τόνισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 λαμβάνει υπόψη τις πρώτες θετικές ενδείξεις που καταγράφηκαν το 2013.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας για το 2013 περιορίζεται και το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό.

Συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί στο 27% στο τέλος του έτους ενώ για το 2014 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 26%.

Παράλληλα αναθεωρούνται οι αρχικές προβλέψεις για την ύφεση το 2013, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4% έναντι πρόβλεψης για 4,5% στον προϋπολογισμό του 2013. Για το 2014 υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,6%.

Ταυτόχρονα, εκτιμάται πως θα υπάρξει για φέτος μικρό αλλά ικανοποιητικό πλεόνασμα της τάξης των 340 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα περιοριστεί στις 2,4% του ΑΕΠ για το επόμενο έτος και εκτιμάται πως θα υπάρξει πλεόνασμα της τάξης του 1,6%. Το χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το επόμενο έτος στο 174,5% του ΑΕΠ.
Τι προβλέπει αναλυτικά ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού συγκεκριμένα, το 2014:

1ον. Η Ελληνική οικονομία προβλέπεται να εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση συρρίκνωσης και το ΑΕΠ θα σημειώσει θετικό ρυθμό μεταβολής (+0,6%).

Αυτό σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα οφείλεται στην ανάκαμψη των επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών.
Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Καθοριστική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας, που αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος.

2ον. Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 26% του εργατικού δυναμικού. Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,6%, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,8 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 1,5% του ΑΕΠ. Από 344 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ εφέτος. Η βελτίωση αυτή του πρωτογενούς αποτελέσματος θα προέλθει, κυρίως, από τη βελτίωση του αποτελέσματος του ισοζυγίου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών.

4ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 4,3 δισ. ευρώ ή στο 2,4% του ΑΕΠ το 2014. Ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 5,3 δισ. ευρώ ή στο 2,9% του ΑΕΠ, από 3,4 δισ. ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ εφέτος.

5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 319,4 δισ. ευρώ ή στο 174,5% του ΑΕΠ.
Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι το χρέος θα μειωθεί το 2014 ως απόλυτο μέγεθος, σε σχέση με το 2013, λόγω, κυρίως, της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, της συγκράτησης των δαπανών για τόκους και της υλοποίησης του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων. Σημειώνεται βέβαια ότι το ζήτημα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους παραμένει ανοικτό.
Η χώρα οφείλει να «φρενάρει» ριζικά την αυξητική δυναμική και να αντιστρέψει την τάση τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

«Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και με τον εμπλουτισμό του μίγματος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και την ισχυροποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων. Με την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων, με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα και εφόσον εμείς είμαστε συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας, θα αξιώσουμε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, την έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στην ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.
Θα αναζητήσουμε, μέσα από την διαπραγμάτευση, τους βέλτιστους τρόπους» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014:

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να ανέλθουν στα 54,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,6% έναντι του 2013.
Όπως εξηγεί ο κ. Σταϊκούρας η αύξηση αυτή δεν προέρχεται από την ψήφιση νέων φόρων.

Προέρχεται:

Από τις αυξημένες εισπράξεις κατά 1,1 δισ. ευρώ περίπου των δύο πρώτων μηνών του 2014. Το ποσό αυτό όμως, όπως προαναφέρθηκε, καθώς αφορά αποπληρωμή δόσεων για εφετινές φορολογικές υποχρεώσεις, θα καταγραφεί στο δημοσιονομικό έτος 2013, μετά τις προβλεπόμενες εθνικολογιστικές προσαρμογές.
Από τις ευνοϊκότερες προβλέψεις συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεταβλητών (π.χ. ιδιωτική κατανάλωση), οι οποίες είναι βελτιωμένες έναντι των προβλέψεων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ και επηρεάζουν, επί τα βελτίω, τις προβλέψεις για το 2014 (π.χ. έσοδα ΦΠΑ).
Από τις εκτιμήσεις για σταδιακή αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από το επόμενο έτος, καθώς και τις εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης για την απόδοση συγκεκριμένων δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών για την είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τονίζεται ότι οι ως άνω εκτιμήσεις βασίζονται σε ευρήματα μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ και τελούν υπό αξιολόγηση, ενώ η εξειδίκευση των δράσεων της φορολογικής διοίκησης θα συνεχιστεί μέχρι και την κατάρτιση του Σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού σε συνεργασία με την Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από τους εταίρους.

Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν περίπου στα 42 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικά:

Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις θα είναι οριακά μειωμένες, κατά 133 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2013, λόγω των παρεμβάσεων που είχαν προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ, όπως ο περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών λόγω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας, ο περιορισμός του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις και η μείωση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές. Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω πιστώσεις δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί ύψους 336 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστη βάση (144 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 192 εκατ. ευρώ στις συντάξεις) από την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους ένστολους.

Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων προβλέπονται μειωμένες. Σημειώνεται ότι στις σχετικές εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνεται και το μέτρο επιβολής εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, το οποίο θα ενίσχυε τα έσοδα του ΟΑΕΕ. Σε αντιστάθμισμα αυτού, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα οι οποίες τελούν υπό αξιολόγηση.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2013.

«Συμπερασματικά, είναι γνωστό ότι την τελευταία τριετία η Ελληνική οικονομία έχει βρεθεί σε μία επώδυνη δοκιμασία βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης και πρωτοφανούς ανεργίας. Οι πολίτες κατέβαλαν τεράστιες θυσίες τόσο σε όρους δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, από εφέτος αυτές οι θυσίες άρχισαν να πιάνουν τόπο, διαμορφώνοντας τις πρώτες ενδείξεις για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

Με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014 αυτά τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα κεφαλαιοποιούνται, παγιώνοντας τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και ενδυναμώνοντας τις συνθήκες για τη σταδιακή επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης.
Με γνώμονα, συνεπώς, την κρισιμότητα των στιγμών και το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα η Ελληνική κοινωνία, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας για τη διαμόρφωση του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όσο και την επιτακτική ανάγκη για συνεννόηση και συνεργασία όλων των μελών του Κοινοβουλίου, προσβλέπουμε σε μια ειλικρινή και δημιουργική συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014.

Βεβαίως και θα ανταποκριθούμε στο χρέος μας για συνεχή ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας, λόγω των εξωγενών και ενδογενών αβεβαιοτήτων και περιορισμών, μέχρι την κατάθεση του οριστικού σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2014» κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

newpost.gr