Στα όρια της φτώχειας βρίσκεται σχεδόν ένας στους τρείς Ελληνες το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Για το 2012 και το 2013 εκτιμάται ότι η συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και νέα αύξηση των 3,4 εκατ. ατόμων που πληρούσαν ήδη το 2011 ένα από τα τρία κοινοτικά κριτήρια που καθορίζουν τη φτώχεια.

Τα τρία αυτά κριτήρια είναι το χαμηλό εισόδημα, η στέρηση στοιχειωδών μέσων διαβίωσης και η υψηλή ανεργία. Το ποσοστό των Ελλήνων που πληρούσε ένα από τα κριτήρια της φτώχειας ανήλθε το 2011 στο 31%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 24,3%.

Το πρώτο κριτήριο αφορά τα άτομα που ζουν με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Το δεύτερο κριτήριο συνδέεται με τα άτομα που ζουν υπό συνθήκες στέρησης βασικών μέσων διαβίωσης, δηλαδή που δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στο γεύμα τους κρέας και ψάρι τρεις φορές τη βδομάδα, δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο και κοινόχρηστα, δεν έχουν επαρκή θέρμανση, και στερούνται πλυντηρίου ρούχων, τηλεφώνου, τηλεόρασης,αυτοκινήτου. Το τρίτο κριτήριο αφορά τα άτομα και νοικοκυριά στα οποία η ένταση απασχόλησης ήταν πολύ χαμηλή (κάτω από 20% τον τελευταίο χρόνο).

Στην ύπαιθρο

Από τα κοινοτικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στη χώρα μας η φτώχεια είναι πιο διαδεδομένη στην ύπαιθρο και λιγότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται σε 29,4% του πληθυσμού, στις περιφέρειες μεσαίας πυκνότητας πληθυσμού φτάνει το 30,9% και σε εκείνες χαμηλής πυκνότητας το 32,5%. Στην Ιρλανδία το ποσοστό του πληθυσμού που πληρούσε ένα από τα τρία κριτήρια της φτώχειας ανήλθε το 2011 στο 29,4%, στην Ιταλία το 28,2%, στην Ισπανία το 27,0% και στην Πορτογαλία το 24,4%. Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 15,7%, το Λουξεμβούργο με 16,8%, την Αυστρία με 16,9%, τη Φινλανδία 17,2%. Στη Γερμανία ήταν 19,9% και στη Γαλλία 19,3%.

Στο συνολο της Ε.Ε. οι Ευρωπαίοι που πληρούσαν ένα από τα κριτήρια της φτώχειας το 2011 αυξήθηκαν κατά 4,5 εκατ. άτομα σε σχέση με το 2010, φθάνοντας τα 119 εκατ. ή 24,0% (23,4% το 2010) του πληθυσμού. Η Βουλγαρία με 49,1% και η Ρουμανία με 40,3% ήταν με διαφορά οι χώρες με τους περισσότερους φτωχούς.

imerisia.gr