Την διακήρυξη δημοπρασίας, σύσταση επιτροπής δημοπρασίας και δέσμευση πίστωσης του έργου «Γαζέπι Μύλος-Αρκαλοχώρι (περαίωση και σήμανση) προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδρίασε υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή.

Σκοπός του έργου, που χρηματοδοτείται από Τακτική Επιχορήγηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου «Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος-Νιπιδιτός» στο τμήμα «Γαζέπι Μύλος-Αρκαλοχώρι» μήκους 1250 μέτρων, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα θα γίνουν πλήρεις εργασίες οδοποιίας (χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας) επί του υπάρχοντος δρόμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου.