Σοβαρά ερωτηματικά εγείρει έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο αφαιρείται από το ΣΔΟΕ ο έλεγχος μεγάλων και σημαντικών υποθέσεων (π.χ. λίστα LAGARDE, λίστα Λουξεμβούργου, ακίνητα Λονδίνου κ.λ.π.) και με το πρόσχημα ότι κινδυνεύουν να παραγραφούν, ο έλεγχος μεταφέρεται… στις κατά τόπους εφορίες!

Η υπόθεση χρήζει διερεύνησης καθώς μοιάζει σαν η μία υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών να… «πετάει το μπαλάκι» σε άλλες, προκειμένου να μη χρεωθεί την παραγραφή.

Σύμφωνα με το επίμαχο εσωτερικό έγγραφο του ΣΔΟΕ, υποθέσεις που χειρίζονται οι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του και έχουν ορίζοντα παραγραφής την 31η/12/2013, πρέπει να μεταφερθούν τάχιστα στις οικείες ΔΟΥ, με το σκεπτικό ότι αυτές μπορούν να διατάξουν παράταση της παραγραφής κατά δύο επιπλέον χρόνια (βάσει του νόμου 4141/2013).

Έτσι φαίνεται να αποδυναμώνεται ο ασκούμενος έλεγχος, αφού οι εφοριακοί ελεγκτές των ΔΟΥ δεν είναι (προς το παρόν τουλάχιστον) θεσμικά οπλισμένοι να διεξάγουν έρευνες με τις ίδιες εξουσίες που έχουν τα στελέχη του ΣΔΟΕ (πχ άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κλπ).

Παρόλα αυτά, προκαλεί απορία εάν και γιατί δεν θα μπορούσε το ΣΔΟΕ να επιτύχει επίσης την ίδια παραγραφή, αλλά και γιατί ορισμένες από τις υποθέσεις που τελούν προς έρευνα αφέθηκαν να πλησιάσουν στην παραγραφή. Εάν δηλαδή το ΣΔΟΕ δεν μπόρεσε να φτάσει σε αποτέλεσμα εδώ και 1-2 χρόνια για τις λίστες αυτές, πώς θα μπορούσαν απλοί εφοριακοί υπάλληλοι να τις ολοκληρώσουν μέσα σε 1-2 μήνες πριν παραγραφούν. 

newmoney.gr