Μειωμένη κατά 12,7% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ειδικότερα στις ασφαλίσεις Ζωής η μείωση αγγίζει το 20,9%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η μείωση είναι 6,1%.

Η μεγαλύτερη μείωση στις ασφαλίσεις Ζωής αφορούσε στα ομαδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια (33,5%) και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (54%).

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 98,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2012.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

newpost.gr